Илияна Йотова: Не допускам, че БСП няма да ни подкрепи с Румен Радев

Илияна Йотова: Не допускам, че БСП няма да ни подкрепи с Румен Радев

Без­с­порно президен­тът много високо вдигна лет­вата. Една успешна фор­мула — показа, че може да е обединител, да нап­рави правител­с­тво с успешен със­тав, раз­лични хора и убеж­дения, заяви вицеп­резиден­тът

След­ващият служебен кабинет да даде, освен реформи, и стабил­ност. Това поиска вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. Тя беше гост на пър­вия учебен ден в благоев­г­рад­с­кото Осмо ОУ, което днес чес­тва 40-годишен юбилей. Вицеп­резиден­тът поз­д­рави учениците, наг­ради учители и комен­тира актуални политически теми.

Утре президен­тът ще обяви със­тава на служеб­ния кабинет и очак­вам да си изпълни заръката – да продължи досегаш­ния му със­тав. Много бих искала освен ревизия, след­ващите месеци служеб­ният кабинет да даде една стабил­ност, от която всички се нуж­даем. Пред­с­тоят не леки дни. Надявам се, че тази стабил­ност, не само заради актуализацията на бюджета, ще бъде факт“, каза Йотова, цитирана от БГНЕС.

Вицеп­резиден­тът заяви, че не допуска, че БСП няма да ги под­к­репи за втори ман­дат.

Без­с­порно той много високо вдигна лет­вата. Една успешна фор­мула. Президен­тът показа, че може да прави правител­с­тво. Успешен със­тав, раз­лични хора и убеж­дения. Това е една невероятна спойка между тях в името на бъл­гарите и решаването на проб­лемите, които стояха през тези месеци“, такава бе оцен­ката на Йотова за служеб­ния кабинет.

Според нея с актуализацията на бюджета ще бъдат решавани проб­лемите.

За мен важно е бъл­гарите да са спокойни по отношение на COVID-19, икономиката се нуж­дае от глътка въз­дух“, каза Йотова.

Относно изборите две в едно, тя заяви, че при добра инфор­мационна кам­пания, това няма да бъде проб­лем.