Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: За 12 години ГЕРБ нищо не направи в защита на въглищните централи

БСП: За 12 години ГЕРБ нищо не направи в защита на въглищните централи

Не сме виж­дали съп­ротива от страна на управ­лението по отношение на Зелената сделка през пос­лед­ните години. По-скоро темата се изпол­зва за евтини политически дивиденти. А тук въп­росът не е дали, а кога и по какъв начин тя ще се осъщес­тви“. Това заяви ръководителят на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов в предаването „Брюк­сел 1“ по Bulgaria On Air.

Най-важното за мен като социалист е тази икономическа тран­с­фор­мация да не се случи за сметка на най-бедните и най-уязвимите хора”, каза още той.

В момента в Европа има 34 милиона души, които са енер­гийно бедни и бедни по отношение на мобил­ността. Затова ЕС е отделил сред­с­тва. За Бъл­гария те са 2.8 млрд. евро, които ще бъдат раз­ход­вани от 2025 до  2032г., за да можем да преодолеем този шок и да не се наложи бед­ните да платят цената. Нашата цел е да има кол­кото се може повече сред­с­тва, за да стане тази тран­с­фор­мация без­болез­нена — тук не става дума само за автомобилите, а за цялос­тна икономическа тран­с­фор­мация“, каза още Витанов.  

Основ­ният проб­лем на Бъл­гария по отношение на Зелената сделка са въг­лищ­ните цен­т­рали, чието бъдеще продъл­жава да бъде неясно.

ГЕРБ управ­ляваха 12 години и този въп­рос не беше пос­тавен. Истината е, че до март 2021г. проб­лемът беше замитан под килима. Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава в ЕС, която нито е спряла, нито е посочила кога ще спре въг­лищ­ните цен­т­рали, нито е удъл­жила срока за тях­ната екс­п­лоатация. Изпус­нахме срока за дерогация, който беше до 2019“, каза Витанов и даде за пример Гер­мания и Румъния, които са договорили удъл­жаване на живота на въг­лищ­ните си цен­т­рали съот­ветно до 2038 и 2032 г.

След 2025 г. няма да има въз­мож­ност за дър­жавно финан­сиране и по един естес­т­вен път, особено с цената на емисиите, която скочи двойно, ще бъде невъз­можно цен­т­ралите да работят. Правител­с­т­вото на ГЕРБ не посочи решения. Те просто оставиха хората в абсолютно неведение. И това не беше поч­тено, беше популизъм“.

Витанов изтъкна, че в цен­т­ралите работят високоин­телиген­тни професионалисти, инженери, които си дават сметка какво се случва и не бива да бъдат заб­луж­давани от политиците. „Отдавна тряб­ваше да бъде изгот­вен един сред­нос­рочен 1015-годишен план,  за да видим, в какво ще се фокусираме, в какви произ­вод­с­тва, тази работна сила къде ще отиде“, каза още Витанов.  

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие