Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът Йотова очаква проектът „Продължаваме промяната” да е центристки

Вицепрезидентът Йотова очаква проектът „Продължаваме промяната” да е центристки

Вицепрезидентът Йотова очаква проектът „Продължаваме промяната” да е центристки

Промяната задъл­жава много — така вицеп­резиден­тът Илияна Йотова комен­тира в Свищов новата политическа пар­тия “Продъл­жаваме промяната“.

Много лесно упот­ребяваме думи като поч­теност и промяна, но те задъл­жават много и носят след себе си много отговор­ности. Надявам се когато тази пар­тия стане част от новия пар­ламент да запомни онова, с което тръгна — да търси широка коалиция, защото поч­тени хора има в целия политически спек­тър, и да събере онези, които дейс­т­вително могат да съз­дадат мощ­ната алтер­натива, за която говорим с президента вече четири години, посочи тя. “За промяна на страната в посока на това да се върне дър­жав­ността, в посока на това да има закон­ност, ред и справед­ливост за всички“, добави тя.

Според нея пар­тията на бив­шите минис­три от служеб­ното правител­с­тво ще прив­лече много млади хора и според пър­вите заявки ще бъде по-скоро цен­т­рис­тка пар­тия.

Йотова изрази надежда след­ващият пар­ламент да бъде със­тавен от много повече “читави хора“ от заявените 121, които да си стис­нат ръцете върху пет или шест приоритета, за които всички говорят. “Ние имаме много добър старт и стабил­ност, въп­реки политичес­кото говорене служеб­ният кабинет показа, че може да гаран­тира сигур­ността на бъл­гар­с­ките граж­дани, особено в условията на криза, на ковид и на неиз­вес­т­ността, която ни чака“, под­черта тя и допълни, че служеб­ният кабинет е временен кабинет и това не бива да се заб­равя. Много се надявам, че след­ващият пар­ламент ще роди стабилно правител­с­тво и в една пар­ламен­тарна репуб­лика в кратки срокове ще бъдат ком­пен­сирани годините, които са изгубени, посочи още тя.

Йотова заяви, че съв­сем скоро ще бъде обявен инициатив­ният комитет за издигането на кандидат-президентската двойка, съоб­разно сроковете на ЦИК. В него ще има хора с най раз­лични политически цветове и идеи, но “смея да твърдя, че сред тях ще бъде цветът на Бъл­гария“. Йотова под­черта, че винаги ще бъде част от лявото политическо прос­т­ран­с­тво, затова не се съм­нява в под­к­репата на бъл­гар­с­ките социалисти и на лявомис­лещите хора.

В Свищов вицеп­резиден­тът учас­тва в отк­риването на учеб­ната година в Стопан­с­ката академия “Д.А. Ценов“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...