Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Заставаме зад Радев и Йотова, 98% от номинациите в партията ще са за тях

Социалист: Заставаме зад Радев и Йотова, 98% от номинациите в партията ще са за тях

Показахме, че сме партия, която търси промяната по предвидим и разумен начин, заяви Александър Симов

Всеки има правото да учас­тва в политичес­кия живот и да потърси реализация на своите идеи. Но моите аларми запищяха, чувайки фразата “ще пос­тигаме леви цели с десни идеи“, защото БСП е минавала през подобен период. Точно със същата фраза в БСП беше продадена идеята за плос­кия данък.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител в 46-я пар­ламент от “БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов в “Неделя 150“ по БНР.

Той обясни, че това се е оказало една красива измама, която не е сработила да реши проб­лемите с бед­ността.

“Оттогава насам аз се нас­т­рой­вам подоз­рително към всеки, който смята, че нещо подобно е въз­можно, защото знам, че няма как да стане. И в Бъл­гария, и в света с десни мерки пос­тигаш десни цели. Това е истината“, категоричен бе Симов. 

“Виж­даме, че се съз­дава една нова пар­тия, която заявява амбициозна прог­рама за продъл­жаване на промяната. И същев­ременно виж­даме, че вън от телевизион­ните студиа, пред­с­тавителите на тази нова пар­тия дейс­т­ват с инс­т­румен­тите на статук­вото. Подобно поведение, за което ние алар­мираме, имаше Бойко Борисов. Той се намес­ваше в други пар­тии, цепеше групи, прив­личаше пар­тии — правеше всичко въз­можно, за да си осигури някаква политическа под­к­репа. Подобно политическо рей­дър­с­тво за нас е напълно недопус­тимо. Тук не говорим за прив­личане на избиратели с идеи, а за купуване на пар­тии и на влияние“, каза още той. 

Според него предиз­бор­ната битка трябва да се води по чес­тни правила и по корек­тен начин, за да не се пов­тарят мрач­ните времена на ГЕРБ и тях­ното политическо нас­лед­с­тво.

“Още преди да се появят някакви идеи, преди да покажат хора, с които да спечелят доверие, виж­даме как новите лица много мрачно напом­нят на минали дейс­т­вия, как­вито изведоха хората на улицата“, изрази притес­нение Симов.

По думите на социалиста след изборите пар­тиите ще трябва да се научат на най-трудното — да сед­нат на една маса и да си говорят, независимо от своите раз­личия и независимо от предиз­бор­ните битки. 

“От БСП показахме, че сме готови да говорим с пар­тии, които са политически и идеологически много раз­лични от нас — в името на пос­тигане на някакво елемен­тарно съг­ласие. Невъз­мож­ността да се проведе такъв качес­т­вен раз­говор взривява втори под­ред пар­ламент“, смята Симов. 

Алек­сан­дър Симов комен­тира и пос­лед­ните социологически проуч­вания: “При условие, че виж­даме как дос­коро най-популярните пар­тии сериозно  губят доверие, запаз­ването на доверието в БСП, а според някои проуч­вания лекото му увеличаване, показва, че избирателите оценяват поведението ни в 45-то и 46-то Народно съб­рание. Макар останала трета, БСП запази здрав разум и показа, че е в със­тояние да води диалог. Показахме, че сме пар­тия, която търси промяната по един пред­видим и разумен начин. Съжалявам, че не срещ­нахме пар­тии, които могат да раз­берат това поведение.“

Симов изрази убеденост, че след края на процеса на номинации в БСП за президент и вицеп­резидент, 98% от номинациите ще са за двой­ката Радев-Йотова.

“Ние стоим зад Румен Радев и Илияна Йотова. Не допус­кам БСП да има друг кан­дидат за президент“, под­черта той. 

Симов обърна внимание, че задаването на въп­роси под­к­репя ли Румен Радев нов проект и има ли учас­т­ници от президен­т­с­т­вото в него не е водене на война с президен­т­с­ката инс­титуция.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...