Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Независимостта е преди всичко отстояване на националния суверенитет

Корнелия Нинова: Независимостта е преди всичко отстояване на националния суверенитет

Корнелия Нинова: Независимостта е преди всичко отстояване на националния суверенитет

Имаме план за промяна и алтернативни политики, категорична е лидерката на БСП

Чес­тит праз­ник на Независимостта на всички наши сънарод­ници, където и да са по света. Днес е ден за бъл­гар­ско самочув­с­т­вие и уважение към дър­жав­ниците, които проявиха смелост и дип­ломатически умения преди 113 години. В Манифеста на княз Фер­динанд, прочетен в Тър­ново, пише, че Бъл­гария е дос­тойна да бъде рав­ноп­равен член в семейс­т­вото на цивилизованите народи. Да, дос­тойна е била тогава, дос­тойна е и сега. Но това дос­тойн­с­тво трябва да се доказва всеки ден. И то е задъл­жение най-вече на бъл­гар­с­ките политици. Национал­ният суверенитет и бъл­гар­с­кият национален интерес да ни водят във всяка мисъл и дейс­т­вие. Те могат да бъдат защитавани само от смели дър­жав­ници дип­ломати. Ком­п­ромиси в политиката са въз­можни, но никога ком­п­ромис с бъл­гар­с­кия национален суверенитет. Чес­тит праз­ник. Бъдете здрави, смели и горди”. Това заяви вчера лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова, която.

Ден по-рано Нинова комен­тира и актуал­ните политически събития в интервю за БНТ: “Ние сме под­гот­вени, пред­видими, кон­солидирани. Знаем какво трябва да се нап­рави и как да се нап­рави“. Тя припомни, че

през пос­лед­ните 5 години БСП е била категорична опозиция на предиш­ния модел

, искала е промяната и е иден­тифицирала проб­лемите — път­ното строител­с­тво, язовири, Бан­ката за раз­витие, поръчки ин-хаус. “Изгот­вихме и алтер­нативата за решение на проб­лемите, която облякохме в 1200 пред­ложения за промени в Народ­ното съб­рание и стотици часове, в които сме ги защитавали. Под­гот­вени сме, имаме решенията, както и хората, които да ги защитават“, каза още тя.

Кор­нелия Нинова под­черта, че социологичес­ките проуч­вания показ­ват, че

поведението на левицата в пос­лед­ните месеци е било правил­ното.

46-ят пар­ламент беше много раз­д­робен и се минаха граници на поведение между колеги от пар­тиите на протеста. Ние запазихме спокойс­т­вие, диалогич­ност и кон­к­ретика. Поканихме ги на кон­к­ретни раз­говори за кон­к­ретни политики“, припомни тя. Лидерът на БСП под­черта, че резул­татът е, че част от тях са отказали изобщо да дой­дат на раз­говор, друга част са отказали да нап­равят мнозин­с­тво. “Ние ще продъл­жим с това поведение, защото сме убедени, че дър­жавата има нужда от стабил­ност, а хората от малко сигур­ност и спокойс­т­вие“, категорична бе тя. Нинова допълни: “Някои от аген­циите посоч­ват, че сме проявили доверието в нас с няколко процента и сме на второ място. Една от аген­циите дава, че сме на трето място и то с много малка раз­лика с ИТН. Това показва тен­ден­ция, че може би с това поведение в Народ­ното съб­рание БСП връща доверието в себе си и ние ще продъл­жим по този начин — диалогич­ност, разум­ност, кон­к­рет­ност за решаване на проб­лемите“.

Попитана кое е вър­нало ГЕРБ на първо място, Нинова заяви, че това според нея се дължи на разочарованието на хората, че новите пар­тиите на протеста не са успели да нап­равят правител­с­тво и да започ­нат обещаната промяна.

Помолена да комен­тира как включ­ването в предиз­бор­ната над­п­ревара на политичес­кия проект на Кирил Пет­ков и Асен Василев ще пов­лияе, Нинова заяви, че две важни неща в изказ­ванията им до момента правят впечат­ление. На първо място тя посочи заяв­ката на Пет­ков: “С десни политики, ще пос­тигаме леви цели“. По думите на Кор­нелия Нинова този над­пар­тиен лозунг е неверен.

“Опитът за обез­личаване на идеологиите на пар­тиите би могъл да бъде и опасен.

Много ми се иска да видя как прак­тически го раз­бират това“, заяви тя. Според нея примерът даден от Асен Василев не е верен — думите, че е актуализиран бюджета като е намален дефицита, което е дясна политика, но са осигурени пари за пен­сиите, самоосигуряващите се и за май­ките, което е лява политика. “Актуализацията на бюджета, която внесе МС е коренно раз­лична от тази, която излезе от пар­ламента. Минис­тър Василев внесе намален дефицит и заради тази дясна мярка, вътре нямаше пари за май­чин­с­т­вото през втората година, което е лява политика, за самоосигуряващите се хора със свободни професии, което е също лява политика, както и за общините. Няма как с намален дефицит да пос­тиг­неш тези цели“, обясни лидерът на БСП и допълни, че пар­ламен­тът е вър­нал дефицита на 3,9% и така е успял да нап­рави левите политики. Като друг пример за дясна политика тя посочи изтег­лянето на дър­жавата, а лява е

връщането на дър­жавата като регулатор, като кон­т­рольор. 

По думите й когото и да смениш в дър­жав­ната админис­т­рация, след като в закона пише, че можеш да раз­дадеш 8 млрд. лв. ей така и след­ващите ще продъл­жат.

Тя припомни, че на пред­ните избори и сега БСП е нап­равила един план какво трябва да се нап­рави в пър­вите 100 дни, но не са били пос­лушани от новите пар­тии и за това този пар­ламент е прик­лючил без особен законодателен продукт. “Готови ли са в пър­вите 100 дни за промяна в Закона за здравеопаз­ването, в Закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование, промяна в раз­п­ределението на суб­сидиите? Едно е да смениш шефа на фонд “Земеделие“, но друго е да имаш смелостта да вземеш от шестте големи фамилии големите суб­сидии и да ги раз­п­ределиш към сред­ните и мал­ките произ­водители на мляко, месо, плодове и зелен­чуци. Дъл­боката промяна не е започ­нала. Тя е в пар­ламента, в тър­сене на разум и мнозин­с­тво за промяна на законодател­с­т­вото“, под­черта тя.

По думите й

ГЕРБ са заложили коруп­цията в законите и оттам трябва да започне промяната

, която не може да стане със смяна на хора. Тя бе категорична, че не е имало раз­говори за учас­тие на хора от БСП в лис­тите на новият проект. Коалиция “БСП за Бъл­гария“ остава кон­солидирана. 

Нинова комен­тира, че в момента има една еуфория пок­рай новия проект, подобна на тази около Слави Трифонов в началото, затова левицата иска да изчака и да получи отговори на кон­к­ретни въп­роси. Като пример тя посочи: „Дали биха отс­тъпили от национал­ния суверенитет и биха се съг­ласили Македония да влезе в ЕС ако не изпъл­нява договора си с Бъл­гария? Какво мис­лят за джен­дър идеологията и Истан­бул­с­ката кон­вен­ция?“

“На тези избори ние ще се явим като коалиция “БСП за Бъл­гария“. Вече сме взели това решение и под­гот­вяме регис­т­рацията си.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...