Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев: Обявяването на Независимостта ни вдъхновява с твърдост и характер

Президентът Радев: Обявяването на Независимостта ни вдъхновява с твърдост и характер

Президентът Радев: Обявяването на Независимостта ни вдъхновява с твърдост и характер

Този акт е заявка, че българската държава заема своето достойно и равнопоставено място на европейската и световна сцена и възродена България не ще бъде подвластна вече на никого

Бъл­гария чес­тва 113 години от обявяване на независимостта на страната. Праз­нична прог­рама днес има в цялата страна, но по традиция, цен­тър на тър­жес­т­вата е Велико Тър­ново.

В 10:30 ч на историчес­ката крепост “Царевец“ с военен ритуал се проведе церемонията по издигането на Национал­ния трибаг­реник.

На ритуала присъс­тва президен­тът Румен Радев.

“На кръс­топътя на нашия нов ден нека пом­ним, че нашите предци завинаги изб­раха заедно да градят съд­бата си и своето бъдеще на свободни и независими хора. Наш дълг е да пазим и почитаме този свят завет. От нашата единна воля и зад­ружни усилия зависи да опаз­ваме свободата и независимостта на Родината, за да останат онази основа, от която да чер­пят вяра и сили идните поколения“.

Това заяви президен­тът Румен Радев в словото си по време на церемонията на крепостта “Царевец“ във Велико Тър­ново по повод на Деня на Независимостта на Бъл­гария.

Ето какво заяви дър­жав­ният глава:

Скъпи съотечес­т­веници,

Въз­раж­дането и триум­фът на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност са неделима част от паметта и духа на Велико Тър­ново – нашата историческа и духовна столица. Нес­лучайно преди 113 години прок­ламацията за независимостта огласява именно староп­рес­тол­ните улици и обявява, че бъл­гар­с­ката дър­жава заема своето дос­тойно и рав­нопос­тавено място на европейс­ката и световна сцена. Че въз­родена Бъл­гария не ще бъде под­в­лас­тна вече на никого.

И днес този дър­зък акт вдъх­новява с проявените твър­дост и харак­тер. И днес ние се гор­деем с нашите пред­шес­т­веници, защото този мащабен исторически акт не е плод на случай­ност. Независимостта на Бъл­гария е пос­тиг­ната с политическа дал­новид­ност и дип­ломатическа мъд­рост, с тър­пение и разум. Тя е градена с усилията на пос­ветени дър­жав­ници, но и със силата на уверен в себе си народ.

Министър-председателят Алек­сан­дър Малинов ще напише, че вестта е пос­рещ­ната в цяла Бъл­гария с ентусиазъм и радост. За бъл­гарите обявяването на независимостта е морална победа, превър­нала се бързо в мощен стимул за икономически подем и всеобщ въз­ход. Но преди всичко решител­ното скъс­ване със зависимос­тите от миналото зат­вър­ж­дава самочув­с­т­вието и вярата на нашия народ в неговите соб­с­т­вени сили, в способ­ността му да кове сам съд­бата си. Тази вяра ни е нужна и днес.

На кръс­топътя на нашия нов ден нека пом­ним, че нашите предци завинаги изб­раха заедно да градят съд­бата си и своето бъдеще на свободни и независими хора. Наш дълг е да пазим и почитаме този свят завет. От нашата единна воля и зад­ружни усилия зависи да опаз­ваме свободата и независимостта на Родината, за да останат онази основа, от която да чер­пят вяра и сили идните поколения.

Да живее свободна и независима Бъл­гария!”.

 След това праз­нич­ното шес­т­вие се отп­рави към памет­ника “Майка Бъл­гария“, където ще бъдат под­несени венци и цветя на приз­нател­ност.

За първи път тази година заради противоепидемич­ните мерки нямаше тър­жес­т­вена заря– проверка, но за всички жители гости на “Царевец“ се излъчи спек­такъла “Звук и свет­лина“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...