Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ИТН без кандидат-президент, даде заявка за коалиция с ДБ и „Продължаваме промяната”

ИТН без кандидат-президент, даде заявка за коалиция с ДБ и „Продължаваме промяната”

ИТН без кандидат-президент, даде заявка за коалиция с ДБ и „Продължаваме промяната”

Има такъв народ“ се регис­т­рираха в ЦИК само за пар­ламен­тар­ните избори с 3700 под­писа. Това заявиха от пар­тията на Слави Трифонов, след регис­т­рацията.

Това означава, че ИТН няма да издигне соб­с­т­вена кан­дидатура за президент.  „Резул­татът ще е такъв, какъвто реши бъл­гар­с­кият избирател“, категоричен беше пред­седателят на ПГ на ИТН Тошко Йор­данов. И прог­нозира: „В след­ващия пар­ламент с ДПС и ГЕРБ е абсур­дно да имаме под­к­репа и общи взаимоот­ношения“. Йор­данов под­черта, че биха били пар­т­ньори с „Демок­ратична Бъл­гария“ и „Продъл­жаваме промяната“.

Относно социологичес­ките проуч­вания, той заяви: „Човек не може да се ядосва на някой, който греши. Може само да се забав­лява с резул­татите“.

На въп­рос дали се боят от появата на новата политическа фор­мация на бив­шите служебни минис­три Асен Василев и Кирил Пет­ков, Тошко Йор­данов отговори така: „Появата на нови фор­мации е нещо прек­расно за бъл­гар­с­кия политически живот. Това е демок­рация. Как може някой да се страхува от това“.

На въп­рос за искането на Пет­ков и Василев за поч­теност и за искането им всички пар­тии да приемат тех­ните условия, Йор­данов обясни: Дос­татъчно сте памет­ливи, за да знаете, че много често, всъщ­ност всички пар­тии без нас, говорят преди избори едни неща, а след това правят други. Така че, когато дойде реал­ността след изборите, тогава всички ще трябва да се съоб­разим с нея. Но ние, като тях, не бихме раз­говаряли с ГЕРБ и ДПС.

А по повод заканите на Асен Василев да съди Йор­данов за обиди и за думите му от пар­ламен­тар­ната трибуна, зам.-шефът на ИТН отговори: Бих го помолил да прочете чл. 69 от Кон­с­титуцията. (бел.ред. — чл..69 от основ­ния закон на страната гласи, че “народ­ните пред­с­тавители не носят наказателна отговор­ност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народ­ното съб­рание.“)

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...