Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 43 трансплантации са направени у нас от началото на годината

43 трансплантации са направени у нас от началото на годината

43 трансплантации са направени у нас от началото на годината

1010 българи чакат животоспасяваща органна трансплантация

От началото на годината у нас са били извър­шени 43 тран­с­п­лан­тации, 14 от жив донор и 29 — от трупен, съоб­щиха от прес­служ­бата на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. За същия период е имало 11 донор­ски ситуации след установена мозъчна смърт, а за цялата 2020 г. те са били 4, посочиха от прес­служ­бата. Бъл­гарите, чакащи органна тран­с­п­лан­тация, са 1010, като 893 чакат присаж­дане на бъб­рек, 41 — черен дроб, 44 — сърце, 22 — бял дроб, уточни „Нова телевизия”. По данни на Съвета на Европа през миналата година в Европа са били извър­шени 35 529 тран­с­п­лан­тации на органи, което е с 20 на сто по-малко в срав­нение с реализираните през 2019 г. тран­с­п­лан­тации. Само за година в лис­тите на чакащите за тран­с­п­лан­тация са вписани 43 183 граждани.През миналата година в Европа средно на ден в очак­ване на тран­с­п­лан­тация са умирали 21 пациенти. Бъл­гар­с­кото законодател­с­тво указва, че всеки би могъл да бъде донор на органи след нас­тъп­ването на категорично доказана мозъчна смърт, освен ако приживе пис­мено не е дек­ларирал отказ. След доказ­ване на мозъчна смърт, род­нините трябва да дадат съг­ласие за донор­с­тво, но в много от случаите те отказ­ват тази въз­мож­ност, въп­реки че починалият не е нап­равил отказ приживе. На 9 октом­ври, чет­вър­тък, се отбелязва Европейс­кият ден на донор­с­т­вото и тран­с­п­лан­тацията на органи. Пред­видени са тематични инициативи, които ще бъдат от 4 до 16 октом­ври.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие