Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мотото на БСП за изборите с бюлетина № 33 ще бъде „Разумните решения”

Мотото на БСП за изборите с бюлетина № 33 ще бъде „Разумните решения”

Мотото на БСП за изборите с бюлетина № 33 ще бъде „Разумните решения”

“Нашето мото ще бъде “Разум­ните решения“, но не само на думи“, това заяви в ефира на БНР Георги Свилен­ски, водач на лис­тата в 24-ти МИР — София и член на НС на БСП. Той обясни, че левицата е започ­нала с тях в 46-ия пар­ламент, когато е опитала в диалог с другите политически пар­тии да нап­рави така, че Бъл­гария да има правител­с­тво и да започне тази промяна, която всички пар­тии,  освен управ­ляващите досега, са твър­дели, че искат. 

“Продъл­жаваме по абсолютно същия диалогичен, стабилен, с кон­к­ретни пред­ложения под­ход“, под­черта социалис­тът.

По повод социологичес­ките изс­лед­вания за пред­с­тоящите избори Георги Свилен­ски отбеляза: “Бъл­гар­с­ките граж­дани раз­б­раха вече кой носи отговор­ност за това да няма правител­с­тво и страната ни да е в такова социално и икономическо със­тояние. Те очак­ват разум­ните решения,  с които да изведем Бъл­гария от тази ситуация“. Той под­черта, че времето за тези решения е малко — годината прик­лючва, бюджет за 2022 г. няма. “Апелираме всички политически сили още от утре да започ­нем раз­говори по проб­леми с кон­к­ретни пред­ложения“, каза Свилен­ски. Той припомни, че на 46-ия пар­ламент му е отнело 2 месеца да съз­даде комисии, които да актуализират бюджета за 2021 г., или здравна комисия, която да помага за решаване на проб­лемите, свър­зани с COVID кризата. “Това не трябва да се случва. От ден първи трябва  пар­ламен­тът да започне да работи“, категоричен бе той. Според него, за да се случи това, трябва да има съг­ласие по няколко основни теми, на първо място покач­ването на цената на елек­т­роенер­гията, която влияе на цялата ни икономика. “Хората не могат да седят и да ни чакат да се пазарим за пос­тове и за минис­тер­с­тва. Те искат реални решения“, под­черта социалис­тът

Георги Свилен­ски обясни, че в след­ващия пар­ламент без БСП не може да бъде съз­дадено правител­с­тво. По думите му бъл­гар­с­ките граж­дани не са заб­равили какво са нап­равили с дър­жавата в пос­лед­ните години ГЕРБ. “Няма как хората,  които са утвър­дили тези порочни прак­тики, довели дър­жавата до това със­тояние, сега да претен­дират, че ще спасяват страната ни от него“, каза още той.  

Според него на този етап ГЕРБ не биха били част от кон­с­т­рук­цията на едно бъдещо управ­ление. Свилен­ски под­черта, че левицата е готова за раз­говори с всички пар­тии, които влизат в 47-ия пар­ламент, освен ГЕРБ и ДПС.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...