Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) По-строги мерки срещу COVID, но локдаун засега няма да има

По-строги мерки срещу COVID, но локдаун засега няма да има

По-строги мерки срещу COVID, но локдаун засега няма да има

От петък ще влязат нови анти-COVID мерки на национално ниво.

Дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Ива Хрис­това обяви, че все още текат кон­сул­тации за мер­ките на национално ниво, но посочи повечето от тях.

“Затягане се налага, защото много стръмно започ­нахме да катерим кривата на заболеваемостта. Имаме и лошия пример на съсед­ните ни страни. Към момента няма необ­ходимост от лок­даун и не се обсъжда такава мярка“, заяви тя пред Bulgaria ON AIR.

Една от пред­видените мерки е заведенията да работят на 100%, ако всички от пер­сонала и клиен­тите са вак­синирани. По думите на проф. Хрис­това, такава е линията, която се налага в Западна Европа — санитарни раз­решителни и “зелени“ пас­порти.

За да не се зат­ворят напълно заведенията и да фалира бран­шът, нека да работят, но за хора, за които е безопасно“, обясни дирек­торът на НЦЗПБ. Засега теат­рите ще останат отворени за посетители на 30% от капацитета на залата. Рис­кът от заразяване там бил по-малък, смята проф. Хрис­това.

Обсъж­дат се варианти за правене на антигенни тес­тове на клиен­тите в заведенията. Лич­ните лекари в София поис­каха пълен лок­даун в столицата. Проф. Хрис­това е на мнение, че трябва да се търси ком­п­ромисно решение, при което да се ограничи нарас­т­ването на заболеваемостта, без това да се отразява фатално на икономиката.

Училищ­ните дирек­тори обявиха, че не могат сами да преценяват кога да наложат ротационен прин­цип на обучение. Проф. Хрис­това каза, че голяма част от тях вече са наясно, а повишена заболеваемост е, когато децата отсъс­т­ват и паралел­ките намаляват.

Спор­т­ните събития ще останат без пуб­лика, съобщи тя, но добави, че мер­ките са гъв­кави и при спад на заразените заб­раната може да бъде отменена.

Доц. Ман­гъров с аргументи срещу новите мерки и задъл­жител­ната вак­синация

В момента се намираме на върха на новата вълна. Това каза за предаването „Добър ден, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ инфек­ционис­тът доц. Атанас Ман­гъров.

Нещата се задър­жат някъде на около между 3 000 и 3 500, като засега не се сбъд­ват тези прог­нози за 10 000 и повече случаи на ден. Т.е. става това, което се очаква. Този вирус ще мине през цялото население, независимо дали е вак­синирано или не“, заяви инфек­ционис­тът.

Може би тези, които са вак­синирани, ще го изкарат по-леко. Може би. Виж­дате, че глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор е с две вак­сини, не сваля мас­ката и е с COVID-19“, посочи той.

Според доц. Атанас Ман­гъров мерки не са нужни, защото и с тях и без – вирусът следва хода на своето раз­п­рос­т­ранение и за момента не се наб­людава нищо екс­т­ремно.

Някои от лич­ните лекари и особено тях­ното ръковод­с­тво заб­равиха медицината и започ­наха да искат неща, които са неосъщес­т­вими“, заяви доц. Ман­гъров.

Просто хората трябва да бъдат оставени, всеки който иска да се вак­синира, но да го нап­рави, защото иска да се вак­синира, а не защото го карат. И не защото му каз­ват, че ако той се вак­синира, щял да пази другите. Няма как да ги пази по този начин“, обясни той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...