Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Анна Заркова: Радев доказа, че е политик и държавник, а не политикан

Анна Заркова: Радев доказа, че е политик и държавник, а не политикан

Анна Заркова: Радев доказа, че е политик и държавник, а не политикан

Президен­тът Радев и правител­с­т­вото имаха смелостта да вземат непопулярни решения, и то в предиз­бор­ния период, с оглед здравето на хората, заяви пред БГНЕС жур­налис­т­ката и съп­ред­седател на Инициатив­ния комитет „Радев-Йотова”

Всич­ките 40 кан­дидати за президент са в една анти Радев реторика, в която не правят нищо друго освен да пов­тарят това, което Бойко Борисов говори от години, а именно – че Румен Радев е някакъв страшен дик­татор, който е виновен за всич­ките ни беди и проб­леми“.

Това заяви в интервю за БГНЕС жур­налис­т­ката Анна Зар­кова.

Ясно е за всеки разумен човек, че всич­ките ни беди и проб­леми са нас­ледени – от цените на тока, до опос­кания бюджет, здрав­ната криза, пан­демията. За разум­ните хора е обяс­нимо защо точно тези, които 12 години дър­жаха всички лос­тове на властта, се вторачиха в този човек, който нап­рави така, че те да спрат да влас­т­ват“, добави тя.

По думите й кам­панията на Радев е съв­сем друга. Радев излиза на тези избори с всичко, което той е нап­равил през пос­лед­ните 5 години. Той казва на хората „Видяхте какъв президент бях аз.“ „Видяхте, че не се поколебах да кажа на мут­рите, че са мутри“. „Видяхте, че не мълча“. „Видяхте, че с нашата воля и с пъл­номощията на Президен­т­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария нещата в Бъл­гария започ­ват да се променят“. Това е основ­ното пос­лание на Радев. Фун­дамен­тал­ният въп­рос, който той пов­дига, е – дали да се продължи промяната или да се вър­нем там, откъдето сме дошли. Преди управ­лението на Радев властта бе изцяло окупирана от ГЕРБ и бе доминирана от обс­луж­ването на час­тни интереси.

Това е пос­ланието на Радев – поз­волете ми да бъда президента, който бях“. Опонен­тите му каз­ват – той беше ужасен. Но в крайна сметка хората решават какъв е той в дейс­т­вител­ност“, каза жур­налис­тът.

Според нея Лозан Панов е един от сериоз­ните политически опоненти на президента Радев и той решително би могъл да задейс­тва някакви реформи.

Аз помня как той излезе на стъл­бите на Съдеб­ната палата със свои колеги с тоги и каза: „Не на страха!““. Много вода изтече оттогава. Президен­тът Радев много пъти преодоля този страх. Не мога да кажа същото за всички съдии. Този спор – кой е по-голям в бор­бата за закон­ност – който поде г-н Панов, ми се вижда нелеп. Рад­вам се, че Радев не учас­тва в него. От специалист по съдеб­ната реформа кандидат-президентът Панов се мъчи, най-вече по телевизиите, да се превърне в специалист по COVID-19“, обясни Зар­кова.

На въп­рос кои са най-големите предиз­викател­с­тва пред президента Радев, жур­налис­тът отговори, че в пос­лед­ните дни най-сериозното предиз­викател­с­тво е решението за т.нар. „Зелен сер­тификат“. Според нея то поражда остри дис­кусии и вражди. Зар­кова изтъкна, че президен­тът Радев и правител­с­т­вото са имали смелостта да вземат непопулярни решения, и то в предиз­бор­ния период, с оглед здравето на хората.

Така те доказ­ват, че са политици, а не политикани. Кажете ми, кое е по-важно – загубата на човешки живот или загубата на поред­ните избори? По отговора ще поз­наете кой е политик и кой политикан. Вирусът се оттегля от вак­синираната 8090% Западна Европа, което сочи, че вак­сините са ключ към спасението от тази смър­тоносна болест. Вак­синирането е личен избор, това е вярно. Обаче „Зеленият сер­тификат“ помага на много колебаещи се хора да го нап­равят. Опаш­ките за вак­сини от пос­лед­ните дни са добър знак, защото ако не пос­тиг­нем вак­синация на населението като в нап­ред­налите дър­жави, ние ще живеем от сер­тификат до сер­тификат и от лок­даун до лок­даун. Докога?“, попита реторично Зар­кова.

Попитана дали мер­ките, приети от страна на правител­с­т­вото за борба с COVID-19, са дос­татъчни, тя отговори, че минис­т­рите от служеб­ното правител­с­тво зас­лужават уважение за свър­шената от тях работа. Според нея те си дават сметка за това, че всички мерки могат да бъдат и са предиз­борно оспор­вани. Но дър­жав­ниците ни са преценили, че общес­т­веното здраве и доб­руване са по-важни от тех­ния момен­тен рей­тинг. Т.нар. „пар­тийци“ само критикували какво се прави или не се прави, а не мис­лели за здравето на хората. Зар­кова под­черта, че тези „пар­тийци“ били страх­ливци, които изпит­вали ужас от това да не изгубят изборите. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...