Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: С бездействието си ГЕРБ обрече въглищните централи

Петър Витанов: С бездействието си ГЕРБ обрече въглищните централи

Петър Витанов: С бездействието си ГЕРБ обрече въглищните централи

Най-големите критики към Зелената сделка бяха, че ако само Европа си пос­тави амбициозни цели, то тя ще е обречена на провал. Това каза в комен­тар на Кон­ферен­цията за климата в Глаз­гоу евродепутатът Петър Витанов в „Денят на живо“ по Нова нюз. В Шот­лан­дия светов­ните лидери обсъж­дат финан­сирането на бор­бата с климатич­ните промени. Макар и със закъс­нение, те ще спазят обещанието си да дадат 100 милиарда долара на раз­виващите се страни.

Не се ли вземат спешни мерки, няма да има живот на Земята и това бе осъз­нато от всички големи дър­жави в света. На всички скеп­тици ще дам два прости примера — унищожител­ните навод­нения в Гeр­мания и пожарите в Гър­ция. Всичко това струваше милиарди, без да говорим за жер­т­вите. Климатич­ните промени раж­дат и климатична миг­рация“, комен­тира Петър Витанов, който е ръководител на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП.

Той комен­тира и намерението на служеб­ното правител­с­тво да договори удъл­жаване на въг­лищ­ните цен­т­рали. Задача, която пред­шес­т­вениците им от ГЕРБ не са свър­шили в продъл­жение на 12 години управ­ление.

Много е важно да отс­рочим зат­варянето на въг­лищ­ните цен­т­рали с 15 или 20 години. Време, което ще поз­воли на една част от работещите в тях да се пен­сионират, на други да се прек­валифицират. Да има време да бъдат изг­радени нови базови мощ­ности, нови произ­вод­с­тва. Това удъл­жаване е жиз­неноважно“, каза Витанов.

Правител­с­т­вото на Борисов и неговите коалиционни пар­т­ньори обрекоха с без­дейс­т­вието си бъл­гар­с­кия въг­ледобив и въг­лищ­ните цен­т­рали тряб­ваше да зат­ворят през 2025-та година. Този факт остана скрит за бъл­гар­с­ките граж­дани. Защото след този срок дър­жав­ната помощ, която те получават, щеше да бъде заб­ранена от Европа“, смята евродепутатът от БСП.

Това, което не беше свър­шено от предиш­ното правител­с­тво, сега ще трябва да бъде навак­сано с начало на преговорите за удъл­жаване на живота на цен­т­ралите. Не трябва да се заб­равя, че беше пог­ребана и идеята за нови ядрени мощ­ности. Сега виж­дам, че много политици вече узряват за тази идея, защото Бъл­гария трябва да си гаран­тира независима енер­гетика и сигурни източ­ници на елек­т­роенер­гия“, заяви още Петър Витанов.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...