Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН: Учениците в 15 области остават онлайн, чакат се поръчаните още 200 хиляди COVID теста

МОН: Учениците в 15 области остават онлайн, чакат се поръчаните още 200 хиляди COVID теста

МОН: Учениците в 15 области остават онлайн, чакат се поръчаните още 200 хиляди COVID теста

Учениците в 15 области на страната ще продъл­жат да се обучават онлайн, докато прис­тиг­нат поръчаните от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването още 200 000 COVID теста, пред­видени за тес­т­ване на децата, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на образованието. Към този момент тези тес­тове не са налични в базата на БЧК в с. Лозен и няма инфор­мация кога ще бъдат дос­тавени, комен­тира БНР. През миналата сед­мица Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването избра два вида тес­тове и сключи договори с двама дис­т­рибутори за общо 400 000 броя тес­тове. Единият дос­тав­чик изпълни ангажимента си за 200 000 теста, които вед­нага бяха раз­п­ределени в 13 области, включително в София-град. Очаква се дос­тав­ката на другата половина от поръчаното количес­тво за облас­тите — Плов­див, Русе, Хас­ково, Бур­гас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Велико Тър­ново, Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Мон­тана, Пер­ник и София-област. Родителите и учителите ще бъдат уведомени вед­нага, щом тес­товете прис­тиг­нат и ще имат поне два дни пред­варително, за да се под­гот­вят за въз­с­тановяване на присъс­т­веното обучение за децата от I до IV клас. Мал­ките ученици в 13-те области, които вече раз­полагат с тес­тове и чиито родители са съг­ласни да бъдат тес­т­вани два пъти в сед­мицата, могат да се вър­нат в клас днес, сряда, 10 ноем­ври.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...