Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Късо съединение е основната версия за пожара в с. Рояк

Късо съединение е основната версия за пожара в с. Рояк

Късо съединение в елек­т­ричес­ката инс­талация остава основ­ната вер­сия за пожара в Дома за стари хора в село Рояк. Огнената стихия отне живота на 9 души, припомня БНТ. Оцелелите все още се въз­с­тановяват от шока. Огледите вече прик­лючиха. Наз­начени са пожаро-технически екс­пер­тизи, които ще покажат точ­ната причина за въз­ник­ването на пожара. Кам­панията за под­помагане на оцелелите въз­рас­тни хора продъл­жава, защото въз­рас­т­ните хора от дома имат нужда от вещи първа необ­ходимост. Раз­с­лед­ването на пожара в село Рояк вече е под специал­ния над­зор на вар­нен­с­ката Апелативна прокуратура. Решението е взето поради фак­тичес­ката и правна слож­ност на случая и заради общес­т­вената му значимост. Според управителя на дома Милена Мазурек, периодично са правени проверки дали всичко е в изп­рав­ност. В дома са нас­танени и хора с демен­ция, които често не могат да отговарят за дейс­т­вията си. Това породи съм­нения дали е имало дос­татъчно пер­сонал, който да се грижи за хората. Това са хора, които са с дос­татъчно богат опит. Така че това, което мога да кажа е, че са нап­равили всичко въз­можно и са дос­татъчно квалифицирани, за да се грижат за такъв тип хора, твърди Милена Мазурек. Оцелелите от пожара в момента са нас­танени в хотел към общинския-спортен ком­п­лекс в село Аспарухово и се чув­с­т­ват добре. Тъй като бяха евакуирани без лич­ните им вещи, хората имаха нужда от топли дрехи. Жители на Дъл­гопол и Рояк вед­нага се отзоваха на призива в социал­ните мрежи. Община Дъл­гопол ще организира кам­пания за събиране на сред­с­тва за ремонт на Дома за въз­рас­тни хора в село Рояк.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...