Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков ще се кандидатира за лидер на БСП

Крум Зарков ще се кандидатира за лидер на БСП

Крум Зарков ще се кандидатира за лидер на БСП

Той раз­к­ритикува Нинова и обяви, че ако го изберат да ръководи социалис­тичес­ката пар­тия , ще “спре да говори за измис­лени теми“.

Изб­раният за депутат в 47-ото Народно съб­рание Крум Зар­ков ще се кан­дидатира за лидер на БСП на очак­вания пряк избор догодина. Спекулации за кан­дидатурата му имаше от сед­мица, но той обяви учас­тието си във вът­реш­ните избори в новото предаване “Демок­рацията“ на ТВ1. “Кор­нелия Нинова заяви, че след 22 януари в БСП ще се отвори процедура за пряк избор. В тази процедура трябва да се заявят тези, които смятат, че могат да се справят по-добре от нея. Аз ще съм кан­дидат в тази процедура по пряк избор. Против­ник съм на връщането на устав­ното положение, което беше преди“, каза Зар­ков. Той отрече да е кан­дидатът на т. нар. “вът­решна опозиция“.

“Надявам се да има дос­татъчно кан­дидати и в тази кам­пания да не стане като предиш­ната – да се раз­дели на про и анти ниновисти. А да бъде кам­пания, в която да говорим за политика, за да може нашите членове най-накрая да се произ­несат не само по лич­ността, а и по пътя, по който трябва да се върви. Според мен този път е онзи на младите“, посочи той.

Зар­ков раз­к­ритикува Нинова и обяви, че ако стане лидер на БСП, ще “спре да говори за измис­лени теми“. “Не е Истан­бул­с­ката кон­вен­ция това, което въл­нува нито младите, нито въз­рас­т­ните. И не са джен­дърите, които плашат 80% от бъл­гар­с­ките граж­дани, които живеят с под 1000 лева на месец доход. Не е смяната на пола, която прави така, че бъл­гарите да не живеят добре“, каза той, но добави, че въп­росът за кон­вен­цията е прик­лючил заради решението на Кон­с­титуцион­ния съд.

Нап­режението в БСП продъл­жава да расте

Зар­ков обяви решението си да се кан­дидатира за пред­седател на пар­тията на фона на рас­тящото нап­режение в БСП. 64-ма социалисти поис­каха във втор­ник да се свика присъс­т­вено заседание на Национал­ния съвет (НС) на пар­тията, на което да бъде изб­ран и.д. пред­седател, кон­г­ресът на пар­тията да бъде нас­рочен за по-скорошна дата и преговор­ният екип на пар­тията за със­тавяне на правител­с­тво да бъде променен.

Искането идва, след като в събота “на под­пис“ пленумът на БСП прие исканията на Нинова — тя да остане лидер в оставка до кон­г­рес през януари и да е начело на преговор­ния екип за със­тавяне на кабинет. Социалисти комен­тираха неофициално, че вероят­ната причина за тези нейни искания е тя да има дос­татъчно време да зат­върди позициите си преди кон­г­реса, чиято дата също не е случайна – 22 януари, когато Радев официално ще встъпи във втория си ман­дат.

Уставът на БСП пред­вижда заседание на НС да се свика, ако искането е под­к­репено от повече от 1/3 от 184-мата членове. В случая под­пис­ката е под­к­репена от повече хора.

И докато от т.нар. “вът­решна опозиция“ искат присъс­т­вено заседание, ръковод­с­т­вото на пар­тията обявява, че такова няма да има и нас­тояват “уважавани медии да не тиражират фал­шиви новини“.

Зар­ков стана депутат за пръв път през 2017 година и дос­коро минаваше по-скоро за близък до Нинова и дори беше част от тяс­ното ръковод­с­тво на пар­тията – Изпъл­нител­ното бюро, което се пред­лага от пред­седателя на БСП. До раз­рива в отношенията им се стигна след изборите през април, когато социалис­тите се сринаха от второ на трето място, а оставка подаде само Изпъл­нител­ното бюро, но не и самата Нинова. Тогава на заседание на ИБ един­с­т­вено Зар­ков и Янаки Стоилов обявили, че е редно и лидерът на пар­тията да си подаде остав­ката.

През май Зар­ков и Стоилов бяха отс­т­ранени от ИБ. Обяс­нението беше, че се освобож­дават водачите на листи за изборите през юли, въп­реки че други кандидат-депутати останаха в тяс­ното ръковод­с­тво, а Стоилов вече беше служебен минис­тър и смяната му дори не беше мотивирана.

Вероятно кан­дидатурата на Зар­ков за пред­седател на БСП ще бъде под­к­репена от знакови против­ници на Нинова. Той обаче е харес­ван от членовете на БСП. На кон­г­реса на БСП през сеп­тем­ври миналата година Зар­ков бе изб­ран за член на Национал­ния съвет на пар­тията с най-много гласове – 487.

Зар­ков явно зас­тана зад Румен Радев и критикува ръковод­с­т­вото на БСП, че не го под­к­репи по-рано за втория тур. Така той се явява антипод на Нинова и по отношение на президента. Пред­седателят на БСП в оставка запълни дните между пър­вия и втория тур на президен­т­с­кия вот в това да напада под­к­репения от пар­тията ѝ? кан­дидат Румен Радев. Тя обяви, че дър­жав­ният глава Радев е под­к­репял явно от “Продъл­жаваме промяната“ и това прави фор­мацията “президен­т­ска“. Нинова призна пуб­лично за обтег­натите ѝ? отношения с Радев и дори отказа да каже дали ще гласува на балотажа.

От Гласове

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...