Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Утвърдена европейска практика е да се подпише ясно коалиционно споразумение

БСП: Утвърдена европейска практика е да се подпише ясно коалиционно споразумение

БСП: Утвърдена европейска практика е да се подпише ясно коалиционно споразумение

Общо е желанието да има работещо правителство, категорични са от „Позитано“ 20

Нор­мал­ната меж­дународна прак­тика е първо да се под­пише коалиционно споразумение и след това да се водят раз­говори за минис­тер­ски пос­тове. В една бъдеща коалиция трябва да е ясно кой какви отговор­ности поема и какви въз­мож­ности в процеса на управ­ление има“. Това заяви в ефира на БНТ изб­раният за народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев. По думите му раз­работ­ването и под­пис­ването на такова споразумение е задъл­жително. Според него пър­вото е тряб­вало да се види кои са раз­личията и кои са общите цели. „Ако в общите цели нямахме същет­с­вени раз­лич­ния, има раз­личия в инс­т­румен­тите и татиката, които се пред­лагат, за чия сметка ще бъде пос­тигането на тези цели и кой какви интереси защитава в бъл­гар­с­кото общес­тво“, под­черта социалис­тът.

Той посочи, че за това и пар­ламен­тът е многолик, защото всяка пар­тия пред­с­тав­лява раз­лични групи от общес­т­вото.

Проф. Гечев бе категоричен, че е тряб­вало първо да се обсъдят прог­рамите, да се види общото и раз­лич­ното, да се обсъди дали може да се преодолее раз­лич­ното и да се под­готви коалицион­ното споразумение. По думите му има желание за със­тавяне на редовно правител­с­тво според пар­тиите учас­т­вали в преговорите.

Гечев комен­тира, че едва след под­пис­ване на споразумението ще се реши според пар­ламен­тар­ната тежест на всяка пар­тия колко минис­тер­ски кресла тя ще получи и ще се говори за съот­ветни имена. „Осн­в­ното трябва да е капацитетът на съот­вет­ния кан­дидат и дали той има необ­ходимия опит и качес­тва да осъщес­тви политиката, зад която стои коалицията, не само неговата пар­тия“, зак­лючи проф. Румен Гечев.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...