Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Първо грижата за хората, после постовете

Корнелия Нинова: Първо грижата за хората, после постовете

Корнелия Нинова: Първо грижата за хората, после постовете

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова нап­рави изяв­ление на прес­кон­ферен­ция в сградата на пар­тията. „Много се пише и говори в пос­лед­ните дни по важни въп­роси за дър­жавата и за със­тавянето на правител­с­тво. Искам да кажа няколко неща, които се отнасят до “БСП за Бъл­гария“ и до имена от коалицията, но преди това няколко прин­ципни въп­роса:

Първо — пот­вър­ж­даваме отново волята си да положим усилия да има редовно правител­с­тво, което да преведе страната и хората през кризите, и да започне истин­с­ката промяна на досегаш­ния модел на управ­ление.

Второ — не само сме дек­ларирали, но и на прак­тика сме показ­вали, че се борим със зад­кулисието както вътре в пар­тията, така и навън. И ще продъл­жим така, и не можем да допус­нем да се внушава, че учас­т­ваме в зад­кулисни раз­говори или договорки.

Трето — прик­лючи работата на 18 екс­пер­тни работни групи, които намериха общите неща в прог­рамите на 4-те пар­тии.

Чет­върто — останаха спорни въп­роси. Затова очак­ваме от ман­датоносителя — “Продъл­жаваме промяната“, да свикат политичес­ката среща на 4-те пар­тии или лидер­ска среща, както всички обещахме, за да изчис­тим спор­ните въп­роси и да проведем политичес­кия раз­говор с политичес­ките решения. Да над­г­радим екс­пер­т­ните.

Пето — в резул­тат на тази среща и на екс­пер­т­ните решения да се под­готви пис­мено коалиционно споразумение с много ясно раз­писани ангажименти — по дати, месеци. Нашата първа грижа е за хората — да осигурим преминаването през зимата. Думите, че наша първа грижа са политиките не са празни от съдър­жание. Искаме преди всичко да пос­тавим ясно раз­писано коалиционно споразумение, с ясни ангажименти — какво правим с цените на тока, че няма да допус­нем от 1-ви януари битовите пот­ребители да се включ­ват на свобод­ния пазар, как ком­пен­сираме доходите на хората, какво правим в икономиката, как преодоляваме ковид въл­ната, не дай си боже нова. Всичко това да бъде ясно и категорично раз­писано черно на бяло, първо грижата за хората.

Шесто — такъв проект на коалиционно споразумение трябва да мине през Национал­ния съвет на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Не знаем как се взимат решенията в другите пар­тии, това са си техни правила и устави, но при нас такива решения, особено тол­кова ключови за дър­жавата, не могат да се вземат нито от пред­седателя, нито от екипа за преговорите. След като получим проект на коалиционно споразумение в началото на другата сед­мица свик­ваме присъс­т­вен Национален съвет, за да получи това споразумение — одоб­рение.

Седмо — да се под­пише това споразумение и едва тогава да започ­нем да говорим за имена и пос­тове. Заели сме се с тази работа първо, за да спасим хората, да преведем дър­жавата през кризата и след това да си раз­даваме пос­тове. Първо грижа за хората, после пос­товете. Те ще почакат.

Пос­ледно. Нищо от написаното и пуб­ликуваното за БСП и като имена от пар­тията не отговаря на истината. Нито едно от имената, които се спрягат като заявени от нас, като претен­ции за минис­три, минис­тер­с­тва и т.н. — не отговаря на истината. Тези имена изобщо не са обсъж­дани вътре в пар­тията, какъвто е редът — на Национален съвет и след това навън, и с коалицион­ните пар­т­ньори. Ние сме пар­тия с ред и правила.

Нак­рая — от едно писмо на друга пар­тия излезе инфор­мация, че четирите пар­тии на бъдещото коалиционно правител­с­тво сме се договорили пред­седателят на пар­ламента да се избира на ротационен прин­цип за по една година от четирите пар­тии и че аз ще съм пър­вият такъв пред­седател на НС. Това категорично не отговаря на истината. Такава договорка нямаме, нито за ротационен прин­цип, нито че аз ще съм пър­вият пред­седател на базата на този ротационен прин­цип. Най-малкото щях да знам за това“, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­цията.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...