Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Вицепрезидентът: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Вицепрезидентът: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Работим за въз­с­тановяване на дър­жав­ността, за край на без­законието, за връщане на справед­ливостта и зачитане правата и интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани. Задъл­жително условие да пос­тиг­нем това е професионален и независим бъл­гар­ски съд, независима правосъдна сис­тема — най-важният фун­дамент на нашето общо бъдеще“. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на тър­жес­т­веното чес­т­ване на 25-годишнината от въз­с­тановяването на дей­ността на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд.

Йотова изрази увереност, че той ще бъде не само активен учас­т­ник в осъщес­т­вяването на правосъд­ната реформа, но и гарант за правата и интереса на бъл­гар­с­ките граж­дани.

В своята мисия вие стрик­тно спаз­вате бук­вата на закона, а и във всяко свое решение оставяте себе си и своята отговор­ност“, заяви вицеп­резиден­тът и изтъкна, че и във време на пан­демия ВАС е зас­лужил приз­нание за своята дей­ност не само в страната, но и на европейско ниво. „Многоб­рой­ните жалби до Вър­хов­ния админис­т­ративен съд са мерило не само за всекид­нев­ните ви усилия, но и за голямото доверие на граж­даните, че ще въз­с­тановите закон­ността и справед­ливостта“, посочи Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът връчи на пред­седателя на Съюза на юрис­тите в Бъл­гария Владис­лав Славов почет­ния знак на ВАС за особени зас­луги за въз­с­тановяване на дей­ността на съда. Славов е пър­вият пред­седател на ВАС след въз­с­тановяването му през 1996 г.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...