Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Новото Народно събрание: „Мъжко царство“ на възраст от 23 до 70 години

Новото Народно събрание: „Мъжко царство“ на възраст от 23 до 70 години

Новото Народно събрание: „Мъжко царство“ на възраст от 23 до 70 години

47-ми пар­ламент, чийто първи звънец ще удари на 3 декем­ври, ще се запише в историята на бъл­гар­с­кия пар­ламен­таризъм като най-младият — със средна въз­раст около 40 години, пише сай­тът „Епицен­тър“.

И един от неопит­ните — половината от народ­ните изб­раници ще прек­рачат прага на сградата на Съединението за първи път (така бе и при пър­вия ман­дат на ГЕРБ, когато в групата на мнозин­с­т­вото само един имаше пар­ламен­тарен опит — скан­дал­ният медик Лъчезар Иванов, който после се прочу с много гафове– бел. Ред.).

И с доминирано мъжко присъс­т­вие — само 54 жени от 240 депутати!

И с цял минис­т­рески съвет, който сяда на пар­ламен­тар­ните банки — 17 са бив­шите минис­три и зам.-министри.

Юристи и икономисти: тези две професии са най-плътно пред­с­тавени в новото Народно съб­рание — юрис­тите са 38, икономис­тите — 31.Стабилната юридическа квота би тряб­вало да е гарант, че ще се прек­рати любимата прак­тика на ГЕРБ — законоп­роекти да бъдат внасяни масово от народни пред­с­тавители, а не от Минис­тер­с­кия съвет. И важни закони да бъдат променяни като поп­равка в преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на други закони.В тези пан­демични времена лекарите в пар­ламента са 13. Най-много са те в групата на ГЕРБ, като най-популярни са бив­шият минис­тър на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов, бив­шият шеф на „Пирогов“ проф. Асен Бал­тов и дъл­гогодиш­ният депутат д-р Лъчезар Иванов. На мяс­тото на бив­шата шефка на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дарит­кова, която се отказа да е депутат, от Смолян влезе друг лекар — д-р Красимир Събев, анестезиолог.Най-младият депутат е на 23 години — това е студен­тът медик от “Продъл­жаваме промяната“ (ПП) Милко Пенев.Най-възрастният депутат отново е от ИТН. Но няма да е Мика Зай­кова, която не влезе в този пар­ламент и затова пър­вия звънец ще удари медикът доц. Силви Кирилов, на 70 години.Жените са много по-малко от мъжете в новото съб­рание (само 54, а в 44-ия пар­ламент бяха 65) и затова може да се каже, че депутатът от 47-ия пар­ламент е мъж около 40 години, икономист, със скромен опит в политиката.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...