Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Админис­т­ратив­ната реформа, която планират управ­ляващите, ще наложи невъз­мож­ност проек­тобю­джетът на служеб­ния кабинет да бъде изцяло адап­тиран към този, който под­гот­вят от ПП

Коалицион­ното споразумение е мащабно, докумен­тите са готови, в момента изг­лаж­даме стилис­тични детайли. Надяваме се коалицион­ните ни пар­т­ньори, които имат по-сложни струк­тури, да приемат тези документи, когато са готови, с необ­ходимата скорост. Всички коалиционни пар­т­ньори са заявили ясно желание да учас­т­ват в управ­лението“, заяви Даниел Лорер от “Продъл­жаваме промяната“ пред БНР. Той посочи, че “ПП навива ръкави и скача в бит­ката с коруп­цията с ясното съз­нание, че няма да е лесна“, комен­тира Епицентър.бг. Здрав­ната битка започва тепърва, бъл­гар­с­кото общес­тво беше оставено да умира. Ще дейс­т­ваме с обяс­нителни мерки, общес­т­вото ни не е готово за задъл­жителни мерки, комен­тира Лорер. В резул­тат на общо лошо здраве, на лоша бол­нична грижа и на един опасен вирус нашата смър­т­ност е втора в света. Това е катас­т­рофа за Бъл­гария. Минис­търът на здравеопаз­ването трябва да е силен човек, в тази посока имаме добри идеи, заяви още Лорер. По му най-неотложната грижа на ПП е да се измисли как бъл­гаринът да не прекара зимата на студено и как дър­жавата да му помогне. Поемането на дъл­гове не е проб­лем за бъл­гар­с­ката икономика. Ние сме по-богати откол­кото си мис­лим, ако спрем краж­бите и очевид­ното отк­лоняване на сред­с­тва, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПП. Той допълни, че бъл­гар­с­ките регулатори не кон­т­ролират дей­нос­тите в дър­жавата както трябва и това е един от проб­лемите. Увери, че пред­с­тоят промени в ръковод­ните със­тави. Админис­т­ратив­ната реформа, която планират управ­ляващите, ще наложи невъз­мож­ност проек­тобю­джетът на служеб­ния кабинет да бъде изцяло адап­тиран към този, който под­гот­вят от ПП.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...