Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Евродепутатът Иво Христов: Блъф е, че Радев концентрира власт, той получи мощен вот на доверие от хората

Евродепутатът Иво Христов: Блъф е, че Радев концентрира власт, той получи мощен вот на доверие от хората

Евродепутатът Иво Христов: Блъф е, че Радев концентрира власт, той получи мощен вот на доверие от хората

Пропаган­ден блъф на ГЕРБ е твър­дението за кон­цен­т­рация на власт при президента Радев. Президен­т­с­ките правомощия си остават много ограничени — такива, как­вито са дефинирани в сегаш­ната Кон­с­титуция. Друг е въп­росът, че президен­тът се радва на голямо общес­т­вено доверие, което прави гласа му по-ясен и по-подкрепян от граж­дан­с­т­вото.“

Това заяви в предаването по Btv евродепутатът от БСП Иво Хрис­тов, бивш начал­ник на кабинета на президента Румен Радев в периода 20172019 г.

Според Хрис­тов, ако се пот­върди появилата се в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво инфор­мация, че някои от служеб­ните минис­три ще бъдат пред­ложени като членове на редов­ния кабинет, това би бил добър атес­тат за кад­ровата политика на президента Радев, който е отк­рил кон­сен­суални и ефек­тивни минис­три, които ще бъдат нас­ледени от новата коалиция.

Изборите бяха масивен вот на доверие за президента Радев, който, след пет години на власт, спечели с милион и половина гласа в своя полза. Това е приб­лизително същият резул­тат като през 2016 г. — минус гласовете на ДПС. Това раз­венча мита на съв­ремен­ната бъл­гар­ска политика — че дър­жав­ният глава се определя от ДПС“, комен­тира още Иво Хрис­тов.

Все по-трудно ще се правят коалиции и те ще са все по-компромисни. Очаква ни труден период на криза, който не свър­шва с тези избори“, смята евродепутатът.

Според Хрис­тов е очевидно, че пар­тиите са несъв­мес­тими: „Някои от тях изповяд­ват почти неолиберални виж­дания. Други са пронон­сирано социални — като БСП. Пред­с­тои да видим какво ще роди този кок­тейл. Необ­ходима е обща политическа воля, как­вато засега не се забелязва. Тя ще се оформи в хода на пър­вите месеци.“, заяви евродепутатът, който се надява БСП да се превърне в социален стълб на бъдещия кабинет.

В ефира на bTV евродепутатът комен­тира още, че най-смущаваща е въз­мож­ността за реванш на кар­тела на статук­вото.

Тя продъл­жава да същес­т­вува. Въз­можно е този кабинет да обере пасивите от труд­ната зима и, ако не успее да реши проб­лема в правосъдието, тогава кар­телът на статук­вото ще търси своя реванш много скоро. Кол­кото и ком­п­ромисен да е този кабинет, той вече е жалон по пътя от авток­рация към демок­рация“, смята Иво Хрис­тов.

По думите му, кар­телът на статук­вото е проник­нал на всички нива на дър­жав­ната админис­т­рация. Той наз­начаваше чинов­ниците в продъл­жение на дванадесет години. „Раз­бут­ването е необ­ходимо, когато става въп­рос за ком­петен­т­ност и доб­росъвес­т­ност. Ако рефор­мата на дър­жав­ната админис­т­рация, анон­сирана от г-н Асен Василев, почива на тези два стълба, тя ще бъде резул­татна и полезна“, категоричен бе Хрис­тов.

Попитан какви са очак­ванията от бъдещото правител­с­тво, евродепутатът отговори, че залогът е да бъде рефор­мирана една тежко обременена дър­жава, оплетена в схема­джийс­тво, неком­петен­т­ност и корист.

Никой не бива да очаква бързи резул­тати. Когато сме траяли дванадесет години да се изг­ради пороч­ната схема, не бива да очак­ваме, че на пър­вия месец някой ще я раз­г­ради. Но рефор­мата зас­лужава под­к­репа, защото е етап към нор­мализацията.“

Иво Хрис­тов комен­тира още: „Не раз­бирам каква е логиката Кор­нелия Нинова да подаде оставка, след което да поеме няколко фун­к­ции еднов­ременно — пред­седател на пар­ламен­тар­ната група, шеф на преговорен екип и потен­циален минис­тър. Очевидно остав­ката целеше само и един­с­т­вено да спъне преиз­бирането на президента Радев, в което не сполучи.“

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...