Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Служебното правителство стабилизира България и показа, че с общи усилия успяваме

Румен Радев: Служебното правителство стабилизира България и показа, че с общи усилия успяваме

Румен Радев: Служебното правителство стабилизира България и показа, че с общи усилия успяваме

Върховенството на закона да е приоритет на бъдещото управление, категоричен е държавният глава

Вашата политическа сила вече доказа себе си като част от промяната. Много бъл­гар­ски избиратели продъл­жават да виж­дат във вас надеж­дата за една нова и отк­ровена политика, която назовава ясно проб­лемите, а не ги замита под килима. Убеден съм, че с опита от миналата година, вече имате ясна пред­с­тава за предиз­викател­с­т­вата и задачите пред едно ново управ­ление и имате готов­ност да доп­ринесете активно за решаването на проб­лемите”.

Това заяви президен­тът Румен Радев преди началото на кон­сул­тациите с пред­с­тавители на „Има такъв народ”.Той посочи, че двете служебни правител­с­тва, които бяха наз­начени от него, са стабилизирали страната и са показали, че с общи усилия могат да бъдат преодолени раз­личията в България.„Убеден съм, че ангажимен­тът, който поехте, за тър­сене на баланс и пар­т­ньор­с­тво в бъдещо управ­ление, основани на знанието и поч­теността, са изк­лючително важни в една политическа среда, в която често невежес­т­вото и ароган­т­ността са взимали връх”, заяви още дър­жав­ният глава.„Ние заявихме отдавна, че ще нап­равим всичко по нашите сили да има едно нор­мално правител­с­тво в страната, защото предиз­викател­с­т­вата са много по-големи, откол­кото преди 3 месеца. Това, което винаги сме правили, е да си спаз­ваме думата. Ще продъл­жим да бъдем такива, как­вито сме. Без политическо лицемерие. Ще назоваваме нещата такива, как­вито са. Ще бъдем пред­видими и лоялни пар­т­ньори, ако раз­бира се, колегите, с които водим преговори, също бъдат такива. В момента знаем, че трябва да се над­могне лич­ното его. Трябва да се нап­равят необ­ходимите ком­п­ромиси в името на голямата цел. Така или иначе моделът „ГЕРБ и ДПС” не е раз­г­раден. Надявам се в останалите политически пар­тии да има здрав разум, да пос­тиг­нем необ­ходимите ком­п­ромиси, да уточ­ним правил­ните стъпки”, отвърна Тошко Йор­данов

С вота си за вас бъл­гар­с­ките граж­дани показаха, че имат нужда от без­ком­п­ромисна защита на правовата дър­жава и пресичане на злоупот­ребите с власт. Пред вас стои отговор­ността да поемете ангажимент към пос­ледователно отс­тояваните от вас приоритети за вър­ховен­с­тво на правото и модер­низация на страната. Трябва да покажете, че те трябва да са приоритети на едно бъдещо управ­ление,  независимо от неговата фор­мула”, заяви Радев.

Надявам се, че този път наис­тина ще успеем да излъчим едно управ­ление. Кол­кото и да изг­лежда труден процесът, той този път е малко по-лесен. Въп­росът е как ще фун­к­ционира.

Това заяви на кон­сул­тациите при президента лидерът на ДБ Христо Иванов. 

Това управ­ление осигурява на страната не просто редовно правител­с­тво, но осигурява изк­лючително важ­ната въз­мож­ност да започ­нем промяната. Дъл­бока тран­с­фор­мация за това как се упраж­нява властта. Много важно е, че мнозин­с­т­вото ще може да фун­к­ционира самос­тоятелно – без ДПС и ГЕРБ, под­черта той.

В края на раз­говора Атанас Атанасов от ДСБ заяви, че пар­тията му не е доволна от част от наз­наченията в сек­тор „Сигур­ност“, но дър­жав­ният глава под­черта, че сега не е момен­тът за подобни кад­рови оценки.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...