Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петков: Най-лесно е да вдигнем тока, но това не е политиката ни

Петков: Най-лесно е да вдигнем тока, но това не е политиката ни

Петков: Най-лесно е да вдигнем тока, но това не е политиката ни

Бъл­гария проучва въз­мож­ността да купи повече газ от Азер­байджан, където цената е по-изгодна, заяви Кирил Пет­ков. Очак­ваме мораториумът върху цената на тока да не бъде до края на март. Искаме да нап­равим анализ дали има течове в сис­темата и да видим, когато течовете са спрени, ще знаем кое е минимал­ното повишение на цената, което край­ният пот­ребител да плати. Най-лесно е да се повиши цената, преди да се нап­рави такъв анализ, но това няма да бъде политиката на това правител­с­тво, категоричен бе премиерът пред БТВ. Той не се ангажира с прог­ноза какво ще бъде повишението на цената на елек­т­ричес­т­вото за край­ния пот­ребител, защото донякъде то зависи от меж­дународ­ните пазари. Премиерът отново атакува КЕВР, като обвини комисията, че не взима решенията на база проверка и анализ. Беше изненад­ващо увеличението от 30% на газа, защото цената на газа на меж­дународ­ните пазари намаля в пос­лед­ната сед­мица. И човек да хване предиш­ната тен­ден­ция на увеличението, не е добре. КЕВР трябва да влиза дъл­боко в енер­гий­ните дружес­тва и да може край­ната цена да е оптимална за край­ните пот­ребители. Видях как на зак­рито заседание КЕВР реши да вдигне цената. Това показа ниво на пред­намереност, но със сигур­ност показа и нулева защита на пот­ребителите. Надявам се енер­гий­ната комисия в НС да под­мени пред­седателя с изтекъл ман­дат, каза още Пет­ков.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...