Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Иван Иванов: Ще искаме повече помощи за земеделие в Бюджет 2022

Министър Иван Иванов: Ще искаме повече помощи за земеделие в Бюджет 2022

Обсъж­дането на бюджета за 2022 г. ще бъде поис­кан увеличен ресурс за дър­жавни помощи в земеделието.

Това обяви пред БНР минис­търът на земеделието Иван Иванов.

Момен­тът е изк­лючително неб­лагоп­риятен за бъл­гар­с­кото земеделие – една от причините е високата цена на енер­гий­ните ресурси, посочи той. По думите му произ­водителите са под натиск и това неминуемо ще се отрази на цената на край­ните продукти.

Относно Стратегичес­кия план за земеделието през след­ващите 7 години Иванов поясни, че докумен­тът, по който се работи вече две години, ще бъде внесен в края на фев­руари – началото на март.

Таванът на плащанията е сред ключовите моменти, които ще се обсъж­дат, като има няколко раз­работени варианта.

В Европейс­ката прокуратура от служеб­ния минис­тър проф. Христо Бозуков са изп­ратени сиг­нали за неред­ности, свър­зани с живот­новъд­с­т­вото, допълни минис­търът на земеделието.

Бук­вално има война за земя. По една или друга причина са се намесили раз­лични играчи. Едни са притежателите на земята, други са пол­з­вателите, отделно имаме един слой от земедел­ски произ­водители, които хем са пол­з­ватели, хем са соб­с­т­веници, с огромни количес­тва земя. Оттам идват и тези забележки на по-малките земедел­ски произ­водители, че са ощетявани за сметка на по-големите. Този дис­баланс имаме задачата да го решим“, комен­тира Иван Иванов.

От 2023 г. ще се въведе елек­т­ронна сис­тема за мониторинг на площите, съобщи още земедел­с­кият минис­тър.

Напоителни сис­теми“ трябва да се озд­равява и да прес­танат иден­тифицираните порочни прак­тики, изтъкна Иванов. Провер­ките трябва да прик­лючат след­ващата сед­мица и при данни за нарушения те ще бъдат изп­ратени на МВР и прокуратурата.

Дан­ните, които получаваме, говорят за едно сис­темно източ­ване на дружес­т­вото. Това нещо трябва да спре и то вед­нага.“

Една част от ръковод­с­т­вото на дружес­т­вото вече е сменено, стана ясно от думите на Иванов.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...