Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Караджов свиква работно заседание за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти

Караджов свиква работно заседание за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти

Вицеп­ремиерът и минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Гроз­дан Кара­джов свиква днес работно заседание за раз­витието на стратегичес­ките инф­рас­т­рук­турни обекти и за новата прог­рама за ремонт на пътищата, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото, цитирани от БТА. Заседанието ще се излъчва на живо. В него ще учас­т­ват ръковод­с­т­вата на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ (АПИ), включително дирек­торите на дирек­ции, на Инс­титута по пътища и мос­тове и на “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Минис­тър Кара­джов ще пос­тави няколко основни теми, които за първи път ще се обсъдят проз­рачно пред граж­даните — проек­т­ната готов­ност на всички стратегически инф­рас­т­рук­турни обекти, реалис­тич­ните срокове за изгот­вяне на тех­нически проекти и прог­нозно финан­сиране, обсъж­дането на пред­ложените от АПИ за основен и преван­тивен ремонт пътища за 2022 г. по новата 4-годишна прог­рама за обновяване на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, както и новата процедура за текущ и преван­тивен ремонт на път­ната мрежа, а също и тол сис­темата, уточ­нява „Дарик радио”. Граж­даните ще имат две сед­мици, в които ще могат да правят пред­ложения за добавяне на други пътища в прог­рамата, включително като изп­ращат снимки и видеоматериали.

Окон­чател­ният списък ще бъде пуб­ликуван на сайта на минис­тер­с­т­вото и на АПИ. Работ­ното заседание може да бъде гледано на живо на официал­ната фейс­бук страница на вицеп­ремиера Гроз­дан Кара­джов.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...