Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Пенсиите се вдигат с 6,1% от 1 юли

Социалният министър Георги Гьоков увери, че януарските няма да са по-ниски от декемврийските

След отпадането през юни на ковид добав­ката от 60 лв., всички пен­сии ще бъдат увеличени от 1 юли по швей­цар­с­кото правило с 6,1%, стана ясно вчера от думите на социал­ния минис­тър Георги Гьоков от БСП. Той отговаряше пред пар­ламента за проб­лемите с преиз­чис­лението на пен­сиите, които засег­наха над 1 милион души в третата въз­раст.

Пред депутатите Гьоков заяви, че той иска трайно решения в пен­сион­ната сис­тема, а не допъл­ване на пен­сиите с добавки. „Смятам, че след юни месец раз­мерите на пен­сиите трябва да рас­тат, пен­сиите трябва да се увеличават на база какъв принос е дал човекът на осигурител­ната сис­темата“, заяви той .

Минис­търът бе категоричен, че няма да има по-ниска пен­сия за януари т. г. спрямо пен­сията от декем­ври 2021 г. Пен­сионерите получили по-малко пари този месец ще бъдат ком­пен­сирани, пот­върди Гьоков. Те ще получат еднок­ратно сума, пред­с­тав­ляваща раз­ликата между дохода им през декем­ври и януари с включени ковид добавки. Пър­вите плащания, които ще бъдат за януари и фев­руари ще бъдат получени през след­ващия месец с пен­сиите. „За след­ващите месеци ще се изп­лащат с пен­сиите за съот­вет­ния месец и пен­сиите плюс ковид добав­ките ще са равни на декем­в­рийс­ките суми. Тези суми ще се изп­лащат от НОИ до юни“, съобщи социал­ният минис­тър. Той допълни, че има воля — при отпадане на ковид добав­ката — за нова социална помощ за допъл­ване до пен­сията за бед­ност, която да се изп­лаща от Аген­цията по социално под­помагане.

Той обвини предиш­ното Народно съб­рание за проб­лема с преиз­чис­лените пен­сии. „Бяха съз­дадени свръх очак­вания за преиз­пъл­нение на дър­жав­ния бюджет, без да се отчитат въз­мож­нос­тите на този бюджет“, комен­тира Гьоков. По неговите думи всички пен­сионери без 945 души са получили увеличение с 12,9%. Причината за по-малките суми при над един милион от тях е в намалената от 120 на 60 лв. добавка, увери минис­търът. „Нор­мално е, когато голяма група от хора е получила по-малко зап­лащане, да се почув­с­тва ощетена, но няма пен­сионер с по-ниска пен­сия от декем­в­рийс­ката. Аз твърдя, че този проб­лем е след­с­т­вие на решението на пред­ходно 46-о Народно съб­рание“, каза минис­тър Гьоков и добави: „По този проб­лем невинни няма“.

Социал­ният минис­тър комен­тира още, че от пен­сион­ната сис­тема трябва да се извадят социал­ните плащания, защото те я изк­ривяват и това обър­ква хората.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...