Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Синдикалната федерация на служителите в МВР иска спешна среща с премиера

Синдикалната федерация на служителите в МВР иска спешна среща с премиера

Синдикалната федерация на служителите в МВР иска спешна среща с премиера

Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР нас­тоява за спешна среща с премиера Кирил Пет­ков. Причината са появилите се инфор­мации за реформа и прес­т­рук­туриране на МВР без обсъж­дане със син­дикатите, съобщи БНР. От най-големия син­дикат в МВР обяс­няват, че в пос­лед­ните сед­мици следят дейс­т­вия в минис­тер­с­т­вото, които са насочени към изваж­дането на отделни дирек­ции от със­тава на ведом­с­т­вото. Според членовете на син­диката това напомня на опитите от миналото за реформа на парче в МВР, които са се провалили. Вален­тин Попов, пред­седател на Син­дикал­ната федерация на служителите във вът­реш­ното минис­тер­с­тво обясни, че извеж­дането на струк­тури като Главна дирек­ция „Пожарна безопас­ност и защита на населението“ и Дирек­ция „Национална сис­тема тел. 112“ през тия дълги години некол­кок­ратно се сблъс­к­вахме и бяхме потър­певши от опити за рефор­миране на минис­тер­с­т­вото на парче без съот­вет­ния анализ, без съот­вет­ния диалог. До момента недовол­ните полицаи уточ­няват, че нито една син­дикална организация в МВР не е уведомена за планирането на подобни реформи. Нещата се раз­виват на тъмно. Ние не сме инфор­мирани по никакъв начин. Не просто не учас­т­ваме, ние нямаме официална инфор­мация за това какво и защо се случва. И в “Миг­рация“, и в някои други струк­тури на МВР, раз­бира се, че има нап­режение и няма как да го няма, комен­тира още Попов.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...