Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Няма да има война Русия-САЩ, зад Москва са държави като Китай, Индия, Иран

Експерт: Няма да има война Русия-САЩ, зад Москва са държави като Китай, Индия, Иран

Украйна се изпол­зва за пропаганда и от едната страна, и от другата. В преговорите САЩ — Русия Украйна е в ролята на умрял кон, който и едните, и другите се опит­ват да си го продадат. Темата не опира до Украйна“.

Това каза пред БНР меж­дународ­ният анализатор Боян Чуков.

Според него няма да се стигне до тежък кон­ф­ликт между САЩ и Русия.

“Бъл­гария ще стои и ще чака да види какво ще нап­равят водещите дър­жави в НАТО — в случая САЩ. Нямаме особен избор, освен определени лич­ности да си правят личен пиар и да се къл­нат във вяр­ност на НАТО и на САЩ. Но ако палачин­ката се обърне, те ще бъдат пър­вите, които ще отидат на Орлов мост, за да пос­рещ­нат новите победители. В случая пасивно чакаме.

Но като членове на двата съюза — НАТО и ЕС, трябва да се съоб­разяваме с общите решения. В подобен момент дър­жава като Бъл­гария жер­тва национал­ните си интереси в полза на геос­т­ратегичес­ките на водещите страни в двете организации“.

Чуков под­черта, че, когато се говори за преговорите между Русия и САЩ, трябва да се даде ясна сметка: “Не става дума, че от едната страна са САЩ и ЕС, а от другата Русия е сама. Не. От другата страна стоят Русия, Китай, Иран, Индия“.

По думите на анализатора е важно да се отбележи, че и Европа също не е единна по отношение на кон­ф­рон­тацията с Рус­ката федерация.

“Гер­мания има поведение, което силно се раз­личава от това на Великоб­ритания. Освен това Великоб­ритания се опитва да изземва пър­вото място в кон­ф­рон­тацията с Рус­ката федерация, докато американ­ците започ­ват леко да се дър­пат назад.

Британ­ците изпад­наха от Първа геополитическа лига сега се опит­ват да се намес­тят и да бъдат водещата фигура в Европа. Дър­жавите от ЕС, които са в север­ната част на кон­тинента, са по-скоро британ­ска сфера на влияние, заедно с Прибал­тика и Полша.

В момента британ­ците правят оста Лон­дон — Вар­шава — Киев. Ролята на Великоб­ритания се появява и е по-релефна, но тя няма този ресурс — икономически и военен. Има майс­тор­с­тво в упот­ребата на меката сила и има мрежи и струк­тури в целия свят“, заяви анализаторът.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...