Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Проданов: България е популярна сред израелските туристи

Министър Проданов: България е популярна сред израелските туристи

Министър Проданов: България е популярна сред израелските туристи

Минис­търът на туризма Христо Проданов проведе работна среща с пос­ланика на дър­жавата Израел, Н. Пр. Йорам Елрон. Двамата обсъдиха двус­т­ран­ните отношения между Израел и Бъл­гария, както и начините за подоб­ряване на турис­топотока между двете страни.

Минис­търът заяви пред пос­ланика, че отношенията ни са изк­лючително приятел­ски и ще се радва тяс­ното сът­руд­ничес­тво да продължи и занап­ред. „Надявам се това да е пос­лед­ната вълна от COVID-19, за да можем да се вър­нем към нор­мал­ния ни начин на живот и свобод­ното прид­виж­ване“, уточни той. 

От своя страна Н. Пр. Йорам Елрон припомни, че страната ни е изк­лючително популярна дес­тинация сред граж­даните на Израел и благодари на минис­тър Проданов за това, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво премахна ограниченията за влизане от Израел.

По думите му, неп­рекъс­нато се увеличава броят на израел­с­ките туристи, които идват в страната ни. „Бъл­гария е стратегически пар­т­ньор и имаме потен­циал да раз­ширим облас­тите на сът­руд­ничес­тво“, бе категоричен той.

Според него има място за раз­витие и на здравен и спа туризъм – турис­тически продукти, към които граж­даните на Израел също проявяват интерес напос­ледък.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...