Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Разузнавачите от запаса почетоха делото на генерал Васил Коцев

Разузнавачите от запаса почетоха делото на генерал Васил Коцев

Разузнавачите от запаса почетоха делото на генерал Васил Коцев

В цен­т­ралата на Съюза на офицерите и сер­жан­тите от запаса и резерва (СОСЗР) Асоциацията на разуз­навачите от запаса (АРЗ) тър­жес­т­вено отбеляза стот­ната годиш­нина от рож­дението на най-дългогодишният ръководител на бъл­гар­с­кото разуз­наване ген. Васил Коцев и припом­ниха приноса му за защита на национал­ните ни интереси. Ветераните бяха поз­д­равени от заместник-председателя на Дър­жавна аген­ция „Разуз­наване“ Асен Тутеков. Той определи ген. Коцев като емб­лематична фигура на бъл­гар­с­кото разуз­наване и благодари на всички, които са работили в тази сфера на национал­ната ни сигур­ност.

Пред­седателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стой­ков, който им благодари за служ­бата и за актив­ната работа, като колек­тивен член на Съюза. Предадени бяха поз­д­рав­ления от синовете на генерала дип­ломатът Бойко Коцев и стопан­с­кият деец Емил Коцев. В проявата учас­т­ваха още пред­седателят на Национална асоциация «Сигур­ност» пол­ков­ник от запаса Чав­дар Пет­ров и пред­седателят на Асоциацията на воен­ните разуз­навачи пол­ков­ник от запаса Младен Младенов.

Дълго за живота и делото на ген. Коцев говори пред­седателят на АРЗ Горан Симеонов, който го харак­теризира като легенда в професионал­ните среди и човек с решаващ принос в раз­витието на Служ­бата в най-силните й години.

Изказ­вания и спомени раз­казаха о. з. генерал Тодор Боя­джиев, о. з. генерал Кон­с­тан­тин Коцалиев, о. з.полк. Георги Пет­ров и др. офицери от запаса, служители във вън­шно политичес­кото разуз­наване на Бъл­гария.

Учас­т­ниците в събитието получиха екзем­п­ляр от специал­ното приложение „Пат­риот” на в. ЗЕМЯ, пос­ветен на ген. Васил Коцев.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...