Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Посегнахме на 4 милиарда интереси в колекторските фирми

Нинова: Посегнахме на 4 милиарда интереси в колекторските фирми

Нинова: Посегнахме на 4 милиарда интереси в колекторските фирми

ДАНС определя натиска и изнудването на гражданите са заплаха за националната сигурност, припомни вицепремиерката

Пар­ламен­тът обсъжда на първо четене законоп­роект за събиране на вземания по пот­ребител­ски договори, внесен от Минис­тер­с­кия съвет. Целта му е да се въведат строги и ясни правила за дей­ността на дружес­т­вата за събиране на вземания, предаде БТА.

Пред­вижда се и съз­даване на регис­тър на колек­тор­с­ките фирми, въвеж­дат се изис­к­вания към дружес­т­вата за минимален внесен паричен капитал, не по-малко от 500 хил. лв., както и в ръковод­с­т­вото им да няма осъж­дани лица или такива с висящи наказателни произ­вод­с­тва.

Вицеп­ремиерът и минис­тър на икономиката и индус­т­рията Кор­нелия Нинова посочи, че за пръв път се урежда статутът на фир­мите, които могат да събират вземания. Уреж­даме правата на пот­ребителите, които досега бяха абсолютно без­защитни срещу това своеволие, допълни тя.

Нинова комен­тира, че ако законоп­роек­тът бъде приет и на второ четене, бъл­гар­с­ките граж­дани няма да дъл­жат повече от това, което са взели като кредит, освен закон­ната лихва, и никой няма да има право да им слага такси, комисионни. Тя отбеляза, че законът пред­вижда и тежки сан­к­ции за нарушителите.

За първи път се намери мнозин­с­тво, което има куража да се изп­рави срещу 4 млрд. лева, заяви Кор­нелия Нинова. Раз­бирам, че смятате, че този законоп­роект не е съвър­шен, очак­вам между първо и второ четене да се нап­равят подоб­рения, посочи тя.  Нинова призова депутатите от опозицията да преос­мис­лят позицията си и да под­к­репят законоп­роекта, да прочетат в сек­рет­ното деловод­с­тво на Народ­ното съб­рание сек­рет­ния док­лад на ДАНС за колек­тор­с­ките фирми. В този док­лад проб­лемът с колек­тор­с­ките фирми е описан като зап­лаха за национал­ната сигур­ност, посочи тя.

Според Дани Каназирева от ГЕРБ-СДС този законоп­роект защитава само една много малка част от задъл­женията, които се прех­вър­лят, а извън обх­вата му са бан­ковите, ипотеч­ните, пот­ребител­с­ките, бър­зите кредити, което оформя над 80 процента от задъл­женията, които се преп­родават от колек­тор­с­ките фирми, допълни Каназирева.

Преди да дис­кутираме един закон, поне да го бяхте прочели, отговори Нинова. Тя посочи, че основ­ното, което законът урежда, са пот­ребител­с­ките и бър­зите кредити.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...