Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Партията на Стефан Янев влиза от раз в парламента

Партията на Стефан Янев влиза от раз в парламента

Партията на Стефан Янев влиза от раз в парламента

Осем пар­тии ще влизат в след­ващия пар­ламент като най-новата политическа фор­мация „Въз­ход за Бъл­гария“ на бив­шия служебен премиер Стефан Янев с лекота преодолява 4-процентовата бариера. Това сочат данни на Цен­търа за анализи и мар­кетинг, пред­с­тавени по Нова телевизия от социолога Юлий Пав­лов. Според тях ако изборите за пар­ламент са сега ГЕРБ ще имат 23% от гласовете, „Продъл­жаваме промяната“ — 21%, БСП получават 11,8%, а ДПС11,6 на сто. Пета се нарежда пар­тия “Въз­раж­дане“ с 8,7%, след­ват „Въз­ход за Бъл­гария“ със 7,6%, ДБ с 6% и ИТН с 5,1%. Недоверието към кабинета е 69%, а към Народ­ното съб­рание над 77%, отбелязва Пав­лов, но в същото време няма ясно изразена наг­ласа за пред­с­рочни избори, макар такива да се очак­ват от мнозин­с­т­вото анкетирани (65%), стана ясно от дан­ните на социолога. Над половината рес­пон­денти смятат, че проб­лемите във властта могат да се решат чрез вът­решни промени в правител­с­т­вото. За 45 на сто от хората инф­лацията е най-големия проб­лем пред страната. Вой­ната в Украйна тепърва започва да се очер­тава като такъв.

“Около 10% може да е таванът на “Бъл­гар­ски въз­ход“ на Стефан Янев, комен­тира също пред Нова телевизия математикът и екс­пер­тът по избори Михаил Кон­с­тан­тинов. Според доц. Росен Карадимов от Юридичес­кия факул­тет на СУ, който е и бивш пред­седател на Облас­т­ния съвет на БСП в Доб­рич управ­лението е слабо и хората тър­сят алтер­натива. „Пар­тията на Янев е припоз­ната като такава. Кол­кото повече скан­дали, тол­кова повече елек­торална маса за “Бъл­гар­ски въз­ход“, комен­тира Карадимов.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...