Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Правим всичко възможно да увеличим минималната заплата

БСП: Правим всичко възможно да увеличим минималната заплата

БСП ще нап­равим всичко, което е по силите ни, за да облек­чим живота на всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво. Смятаме, че пен­сиите трябва да се вдиг­нат. Ще нап­равим и всичко въз­можно да се увеличи минимал­ната работна зап­лата или поне да има необ­лагаем минимум, за да бъде под­помог­нато всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво, защото положението в цялата страна е тежко.” Това заяви членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Борис­лав Гуцанов в предаването „Офан­зива“ по Nova News.

Взели сме мерки, за да не оставим магазините празни, така че дори и да въз­ник­нат протести от страна на превоз­вачите, хората могат да са спокойни, че ще имат дос­тъп до всички необ­ходими стоки”, категоричен бе Гуцанов.

Пред­седателят на тран­с­пор­т­ната комисия заяви, че всеки един управ­ляващ трябва да е готов да поема отговор­ности и изрази надежда, че до 18-ти чрез диалог ще бъде решен проб­лема с превоз­вачите, за да не се стига до по-сериозни стачки, които биха зат­руд­нили живота в страната.

Според Гуцанов тол сис­темата е от 2020-та година и още тогава е тряб­вало да бъде въведена в път­ната мрежа на цялата страна. Но след въз­ник­нали тогава  протести, правител­с­т­вото е решило да отложи въп­рос­ното решение с 3 месеца, а в пос­лед­с­т­вие това продъл­жава да е така вече 2 години.

В момента от тол сис­темата се събират около 280 млн. лева от леките автомобили и близо 160 млн. от теж­котовар­ните, а необ­ходимите пари за ремонт на пътищата са 1.2 млрд. Трябва да има солидар­ност и по-голямата част от так­сите да се събират от теж­котовар­ните автомобили”, каза народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“.

Най-важното нещо за Бъл­гария е да бъдат осигурени най-добрите цени на газ – независимо от кой дос­тав­чик ще бъде тя. Също така да бъдат възоб­новени раз­говорите с „Газ­п­ром”, защото ние повече от 40 години зареж­даме от тях и до момента не сме видели по-добра въз­мож­ност. Сега ще дой­дат 2 тан­кера с втеч­нен газ, но те са за 1 месец и по-важно е какво ще правим след това“, категоричен бе Гуцанов.

В зак­лючение той каза, че за БСП е най-важно да имаме сигур­ност в дос­тав­ките, както и да пол­з­ваме гориво на въз­можно най-ниската цена, защото това е ключово за бъл­гар­с­ката икономика и нашата сигурно. „Когато говорим за азер­ски газ също трябва да знаем, че една част и по-точно 45% от него е руски газ. Ние можем да вземем мак­симум 1 млрд. от азер­с­кия газ, но необ­ходими са ни още 2.5 млрд. и е важно откъде ще ги вземем тях”, допълни Гуцанов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...