Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Йотова: Бизнесът е изтръпнал заради газа

Йотова: Бизнесът е изтръпнал заради газа

Йотова: Бизнесът е изтръпнал заради газа

Правителственият говорител обещава до 4 пъти по-ниски цени

Както виж­дате бъл­гар­с­кият биз­нес е бук­вално изт­ръп­нал, бъл­гар­с­ката икономика е изт­ръп­нала, защото те работят повече от половин месец и едва преди два дни раз­б­раха на каква цена на газа работят и произ­веж­дат“. Това заяви вчера вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, комен­тирайки най-актуалната тема свър­зана с енер­гий­ната криза, предиз­викана от спирането на дос­тав­ките за Бъл­гария, предаде БГНЕС. „До този момент нямаме инфор­мация какви са договор­ките, пос­тиг­нати от правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков относно природ­ния газ в САЩ и какво ще се случи след месец юни, как ще осигурим след­ващата зима и на каква цена“, комен­тира вицеп­резиден­тът.

Такава неп­роз­рач­ност и липса на инфор­мация не просто зат­руд­нява икономиката, а кара много от хората да зат­варят пред­п­риятията си, които след това много трудно ще отворят, под­черта Йотова.

Припом­няме, че в събота президен­тът Румен Радев комен­тира, че за него политиката, която води „Бул­гар­газ“ е нераз­бираема. „Аз лично многок­ратно заявих, че тя е извън икономичес­ката и управ­лен­с­ката логика — да обявяваме прог­нозни цени за юни и юли, а едва в средата на май да стане ясна каква е цената за май“, комен­тира дър­жав­ният глава. Относно цената на втеч­нения газ, договорена от Кирил Пет­ков в САЩ, той заяви: “Важна е отк­рита и корек­тна политика… Дали има криза на доверие към кабинета, ще проличи от това колко хора ще излязат на протест. Най-важното е как се чув­с­т­ват бъл­гарите“. Начал­никът на политичес­кия кабинет на премиера Кирил Пет­ков Лена Борис­лавова комен­тира вчера в предаването “Денят започва с Георги Любенов“ на БНТ, че страната ни преговаря с американ­с­ката страна за сред­нос­рочна и дъл­гос­рочна дос­тавка на газ, които вероятно ще са на цени 34 пъти по-ниски от пос­ледно договорените с “Газ­п­ром“.

“Лъжа или непоз­наване на фак­тите са твър­денията на Борисов, че откъдето и да вземем газ ще е с 30% по-скъп от този на “Газ­п­ром“. “Бул­гар­газ“ сключва дирек­тно всички договори за дос­тавки. Дъл­гос­роч­ните договори ще бъдат пряко с ком­паниите без пос­ред­ници. Цената ще бъде по-ниска от тази на “Газ­п­ром“. А когато започ­нем да получаваме пър­вите количес­тва азер­ски газ от юли, тя ще е с 4 пъти по-ниска от сред­ната в Европа“, уточни Борис­лавова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...