Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече украинци напускат страната, отколкото идват

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

В пос­лед­ната сед­мица повече украин­ски граж­дани напус­кат Бъл­гария, откол­кото влизат, съобщи пред­седателят Дър­жавна аген­ция за бежан­ците (ДАБ) Мариана Тошева в предаването „Неделя 150“ на БНР. “Вчера (в събота-бел.ред.) са влезли в нашата страна 2441 души за денонощие, но са напус­нали 2792. Този процес се наб­людава от сед­мица. Броят на тези, които напус­кат страната, се задържа по-голям от тези, които влизат в Бъл­гария“, каза Тошева.

Пред­седателят на ДАБ отново заяви, че до 31 май хотелите трябва да бъдат освободени и украин­с­ките бежанци да бъдат тран­с­пор­тирани до други места за нас­таняване. В момента в хотели са нас­танени над 63 000 жители на Украйна. Над 33 000 са пот­вър­дените места за нас­таняване в общин­ски ведом­с­т­вени бази. Част от украин­ците са заявили, че желаят да напус­нат страната, друга част излизат на свободен наем или отиват при близки и поз­нати, комен­тира Тошева. Тя посочи, че ситуацията е динамична и от тези 63 000 украин­ски бежанци у нас няма да останат и половината.

По ней­ните думи 70% от украин­ците желаят да започ­нат работа вед­нага, 17% биха започ­нали в период от 1 до 6 месеца. Над 103 000 души са със статут за временна зак­рила. Около 90 деца са в дет­ски градини в страната, над 500 украин­чета са в бъл­гар­ски училища. Цен­т­ровете, в които май­ките ще могат да оставят децата си през деня, ще бъдат ясни още от началото на тази сед­мица.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...