Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иво Христов, ЕП: Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа

Иво Христов, ЕП: Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа

Иво Христов, ЕП: Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа

Вой­ната не трябва да е повод за енер­гийно самоубийс­тво на Европа. Обявихме отказ от рус­кия газ, а сега тър­сим механизми как да заобиколим соб­с­т­вените си дек­ларации, за да се впишем в новите схеми за раз­п­лащане.”

Това заяви в изказ­ването си по време на пленар­ната сесия на Европейс­кия пар­ламент в Брюк­сел Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в ЕП (S&D). 

Евродепутатите проведоха дебат на тема „Планът REPowerEU: Европейска солидар­ност и енер­гийна сигур­ност в кон­тек­ста на нах­луването на Русия в Украйна и неот­дав­наш­ното спиране на дос­тав­ките на газ за Полша и за Бъл­гария“, в рам­ките на който бе пред­с­тавена и официал­ната позиция на Европейс­ката комисия. 

Бъл­гария е сред най-зависимите от рус­кия газ страни, която се отказа от рус­ките дос­тавки. За своя сметка. Към момента ние тър­пим загуби от това, че се придър­жаме към европейс­ката стратегия. А може би от соб­с­т­вената си наив­ност“, каза още Иво Хрис­тов. 

По думите му, идеологизирането на Зелената сделка трябва да отс­тъпи място на реализма.  „Безот­говорно е да пов­таряме ман­т­рата за атома и газа като преходни енер­гоиз­точ­ници, докато намаляваме градуса на топ­лата вода и ограничаваме времето за душа на граж­даните“, смята Хрис­тов.  „Енер­гий­ната независимост е илюзия. Ние заменяме една зависимост с друга. Обричаме икономиките си на скъпи суровини. Нужен ни е мир, трябва усилие към мир, кон­курен­тни цени, надеж­дни дос­тав­чици и съюзна политика в закупуването на газ. Нужна ни е солидар­ност на дело, а не на думи“, завърши изказ­ването си бъл­гар­с­кият евродепутат.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...