Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Наредиха да махнат решетките от парламента

Наредиха да махнат решетките от парламента

Наредиха да махнат решетките от парламента

Минис­тер­с­т­вото на кул­турата (МК) е наредило да бъдат премах­нати решет­ките на парад­ния вход на Народ­ното съб­рание. Инс­пек­тори от Главна дирек­ция „Инс­пек­торат за опаз­ване на кул­тур­ното нас­лед­с­тво“ на МК са извър­шили по сиг­нал проверка за нерег­ламен­тирана намеса по сградата на Народ­ното съб­рание, която е със статут на нед­вижима кул­турна цен­ност от национално значение, предаде БНТ. Инс­пек­торите са установили, че пос­тавените решетки са в нарушение на статута и са със­тавили протокол.

По-рано вчера депутати от ГЕРБ и „Въз­раж­дане“ поис­каха премах­ването на метал­ните решетки пос­тавени от вът­реш­ната страна на парад­ния вход на Народ­ното съб­рание. В дек­ларация от пар­ламен­тар­ната трибуна от “Въз­раж­дане“ определиха пос­тавянето им като “позор“, предаде БГНЕС. Депутатът от „Въз­раж­дане“ Елена Гун­чева припомни, че сградата на Народ­ното съб­рание е пос­т­роена през 1884 г. и е претър­пяла войни, бун­тове, бом­бар­дировки и протести. „Никой пред­седател не си е поз­волявал да сложи решетки на сградата, която е сим­вол на пар­ламен­таризма и демок­рацията“, каза тя.

С призив за премах­ване на заг­раж­денията се обърна към пред­седателя на НС Никола Мин­чев и Цвета Караян­чева от ГЕРБ. Мин­чев обясни, че заг­раж­денията са пос­тавени по искане на Национал­ната служба за охрана заради пробива в сигур­ността по време на протес­тите през януари, които бяха организирани именно от „Въз­раж­дане“. Съоръженията са аналогични с мон­тираните през 2019 г. в сградата на бив­шия Пар­тиен дом.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...