Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вдигат заплатите на директорите на училища

Вдигат заплатите на директорите на училища

Вдигат заплатите на директорите на училища

Минимал­ната основна месечна зап­лата на дирек­тор в сред­ното образование става 1724 лв. се със задна дата от 1 април т.г., съобщи БГНЕС като се позова на инфор­мация от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Увеличението на въз­наг­раж­денията в образовател­ната сис­тема с 12,3% от началото на миналия месец вече е в сила и за ръководителите на образовател­ните инс­титуции. Повишени са и добав­ките за организация и кон­т­рол на заниманията по интереси. Ако в училището има до 10 групи, сумата става 25 лв., при 11 до 20 групи — 38 лв. , а при над 20 групи — 50 лв. месечно за периода 1 април — 31 декем­ври 2022 г.

Увеличава се също мак­симал­ният годишен раз­мер на допъл­нител­ното трудово въз­наг­раж­дение, което може да получи един дирек­тор за официални праз­ници или за началото на учеб­ната година — от 2800 на 3100 лв. общо за кален­дарна година. В края на годината се допуска еднок­ратен бонус, който от 2000 лв. се вдига на 2200 лв.

От 10 на 15 годишно се повишава броят на работ­ните дни в учебно време, в които дирек­торите могат да бъдат в служебен отпуск или коман­дировка за изпъл­нение на трудовите им задъл­жения извън населеното място на пос­тоян­ната им работа. В този брой не са включени дните за квалификация и за изпъл­нение на служебни задачи.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...