Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кошмар: Арест на траурен агент за незаконни погребения на възрастни хора, настанени в хосписи

Кошмар: Арест на траурен агент за незаконни погребения на възрастни хора, настанени в хосписи

Кошмар: Арест на траурен агент за незаконни погребения на възрастни хора, настанени в хосписи

• Извър­ш­вани са фал­шиви кремации на починалите

• Случаят отново пос­тавя въп­роса за условията в час­т­ните и дър­жав­ните домове за стари хора

Столич­ните полицаи работят за изяс­няване на случай на мащабна схема за нерег­ламен­тирани пог­ребения. Сиг­нал за отк­рити гробове на в мес­т­ност край София е получен в Девето РУ-СДВР на 23 май от мес­тен жител.

Пред­п­риети са незабавни полицейски дейс­т­вия. Извър­шен оглед, отк­рити са пог­ребани тела на починали.

Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво. Уведомена е прокуратурата. Пред­с­тоят ком­п­лек­сни процесуално– след­с­т­вени дей­ности – допъл­нителни огледи, раз­пити, претър­с­ване, уточ­няване на съп­ричас­тни към нелегал­ните пог­ребения.

По случая е задър­жан мъж, на 51 години, който, по пър­воначални данни, извър­ш­вал пог­ребенията вместо кремиране. Пов­диг­нато му е обвинение по чл. 209 от НК. Наложена му е мярка задър­жане за срок до 72 часа.

Работата по случая продъл­жава под наб­людението на СРП.

Седем трупа са намерени в гроб в гориста мес­т­ност край София. Новината бе пот­вър­дена официално от МВР пред Нова тв.

По неофициална инфор­мация става въп­рос за въз­рас­тни хора, нас­танени в хос­пис, които след смъртта си е тряб­вало да бъдат кремирани. На телата се натък­нала в понедел­ник жена, случаен минувач. 

Близ­ките им са знаели, че ще бъдат кремирани. Мес­т­ността в която са отк­рити е близо до гробищен парк, но не е на неговата територия.

Труповете са отк­рити в понедел­ник от случаен минувач — жена.

По инфор­мация на Нова телевизия има един задър­жан по случая — служител на траурна аген­ция.

От Нова припом­нят, че преди няколко години е имало подобен случай в хос­пис в района на Банкя, но сега не става въп­рос за него.

След­с­т­вените дейс­т­вия продъл­жават. Не е изк­лючено да има още тела.

Поредица от инциденти в стар­чески домове от пос­лед­ната година пов­дигат въп­роси за работата на тези инс­титуции в Бъл­гария и за кон­т­рола върху социал­ните услуги, които се предос­тавят.

Само в пос­лед­ната година имаше два пожара в хос­писи във Варна със загинали, а прокуратурата проверява и високата смър­ност в тези инс­титуции.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...