Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Петков ни заплаши с висш американски чиновник, твърдят от ДПС

Кирил Петков ни заплаши с висш американски чиновник, твърдят от ДПС

Недопус­тимо за премиер и политик поведение си е поз­волил Кирил Пет­ков спрямо една пар­ламен­тарна пар­тия — зап­лашил ДСП: “Аз вас ще ви оправя“ и изпол­з­вал авторитета на зам.-държавния сек­ретар: “Джеймс ОБраян е името на човека, до три седмици очаквайте новини!”.Кирил Петков използва името на висш служител на Държавния департамент на САЩ за разправа с политическите опоненти.Това разкри ДПС на извънреден брифинг в парламента.Петков замеси Джеймс ОБраян, ръководител на служ­бата за коор­динация на сан­к­ции към Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, с ранг на пос­ланик, за да отп­равя зап­лахи към ДПС, съобщи лидерът на Движението Мус­тафа Карадайъ.

Случаят е от пос­лед­ния блиц кон­т­рол в Народ­ното съб­рание. Той бе раз­казан от зам.-председателя на ДПС Станис­лав Анас­тасов, пред когото е отп­равена зап­лахата.

На излизане от залата, минавайки пок­рай т.нар. „кошара” на минис­т­рите, Пет­ков се опита да ме привика с жест, раз­каза Анас­тасов. Зас­танах на дис­тан­ция от метър и половина, не искам някой да ми говори на ушенце, ние сме против тези неща, допълни депутатът.

Кирил Пет­ков каза: Аз вас ще ви оправя!”. Не можах да повяр­вам на ушите си. Отвър­нах: „Моля?”. А той каза: „Аз вас ще ви оправя. Джеймс О’Браян е името на човека, до три сед­мици очак­вайте новини”. Приканих Пет­ков да излезе на трибуната и да го пов­тори. Но той се облегна назад и каза: „До три сед­мици чакайте новини!”. Имаше колеги зад мен от групата, имаше предос­татъчно свидетели на случ­ката”, раз­каза Станис­лав Анас­тасов.

В този ден министър-председателят не отговори на пос­тавените от нас въп­роси за изяс­няване на внушенията, които нап­рави по адрес на ДПС за несъщес­т­вуваща връзка с раз­лич­ните потоци – Южен, Тур­ски, Бал­кан­ски. И когато заявихме, че ще внесем пред­ложение за временна анкетна комисия по тези теми, нер­вите му явно не издър­жаха. И той отп­рави дирек­тни зап­лахи към ДПС през заместник-председателя на пар­тията Станис­лав Анас­тасов, комен­тира Мус­тафа Карадайъ.

За пореден път тук пред вас искам да заявя, че ДПС така ще реагира на всяка лъжа на кръга „Капитал” на олигарха и медиен монополост Иво Прокопиев и неговите прок­сита, включително и на пос­лед­ните внушения, които прочетохме тези дни от анализатори от този кръг, категоричен бе Карадайъ.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...