Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо 60000 четвъртокласници на матура

Близо 60000 четвъртокласници на матура

Задачи, които изис­к­ват твор­чес­тво и логическо мис­лене, са включени в тес­товете на национал­ното вън­шно оценяване за IV клас на 26 и 27 май т.г., както и през предиш­ните години. Очаква се на изпитите по бъл­гар­ски език и литература в чет­вър­тък и по математика в петък да се явят почти 58 300 чет­вър­ток­лас­ници в 1751 училища.

И тази година изпитът по бъл­гар­ски език и литература е от три части. В пър­вата децата трябва да се справят с аудиодик­товка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверят тех­ните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо офор­мяне на началото и края на изречението. Към дик­тов­ката чет­вър­ток­лас­ниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор.

Втората част от изпита включва текст за четене с раз­биране и 10 тес­тови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въп­роси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от тек­ста или със свои думи.

Третата част е задачата за съз­даване на соб­с­т­вен текст. От учениците се изис­ква да съз­дадат самос­тоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смис­лово един­с­тво, езикова свър­заност на написаното и твор­ческо и оригинално мис­лене.

При теста по математика също няма промяна спрямо миналата година. Изпитът се със­тои от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изис­к­ват кратък свободен отговор, има и една тек­с­това задача с прак­тическа насоченост.

Мак­симал­ният брой точки на всеки изпит е 100. Той се преоб­разува в оценка.

Изпитите започ­ват в 10 часа, а дните, в които се провеж­дат, са учебни. При необ­ходимост всяко училище може да прави раз­мес­т­ване в сед­мич­ното раз­писание, за да осигури по-добра организация. Около 17 000 квес­тори ще следят за реда и спокой­ното протичане на национал­ното вън­шно оценяване. Учениците пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това се сканира и оценява в елек­т­ронна среда.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...