Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Божанков: Предстои актуализация на всички пенсии, която е безпрецедентна по мащаб

Божанков: Предстои актуализация на всички пенсии, която е безпрецедентна по мащаб

Божанков: Предстои актуализация на всички пенсии, която е безпрецедентна по мащаб

Без­с­порно, че като обем сред­с­тва сумата от 2 млрд. лв. е внушителна. Важ­ното тук е, че това не е за сметка на нат­рупан вън­шен дълг, а той дори намалява. От друга страна е важна философията на този пакет – да не поз­волим поред­ната криза да бъде платена от работещите хора, защото това беше модела на ГЕРБ. Тогава едни фирми изкар­ваха пари на гърба на хората и едни хора станаха още по-богати.“

Това заяви сек­ретарят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков в ефира на БНТ.

Той допълни, че по време на бив­шите управ­ляващи цялата тежест от кризите се е поемала от работещите хора.

По думите му философията на социалис­тите е мер­ките да спомог­нат за солидарно преминаване през труд­нос­тите. „Тези пред­ложения не отменят глобал­ната продовол­с­т­вена криза, вой­ната и инф­лацията, но раз­п­ределят солидарно ефекта на кризата. Голяма част от тези мерки сме ги пред­лагали и преди. Говоря за диферен­цирана ставка ДДС, както и за облагане на свръх­печал­бите в енер­гий­ния сек­тор“, каза още Божан­ков.

Според него уяз­вимите групи хора са тези с фик­сирани доходи, как­вито са и бъл­гар­с­ките пен­сионери. „Да дадем дефиниция за уяз­вимите групи. Това са хората с фик­сирани доходи доходи. Това са бъл­гар­с­ките пен­сионери. Пред­с­тои актуализация на всички пен­сии и тя като мащаб е без­п­рецеден­тна. Такава актуализация за пос­ледно имаше, когато БСП управ­ляваше“, категоричен бе депутатът от левицата и под­черта, че в момента пен­сиите ще бъдат увеличени с 20%, като само за пос­лед­ната година общия им ръст е с близо 56%.

Той каза, че социалис­тите пред­виж­дат вдигане от 4500 на 6000 лева необ­лагаема данъчна основа за семейс­т­вата, като по този начин те ще раз­полагат с повече сред­с­тва за поемане на текущи раз­ходи.

Много е важна и данъч­ната политика за намаляване на ставки на ДДС – за отоп­лението, за хляба. Ние сме наясно, че може да има хора, които да опитат да спекулират в тази ситуация. Затова и вицеп­ремиерът Нинова събра кон­т­рол­ните органи в Минис­тер­с­т­вото на икономиката и индус­т­рията и раз­пореди строг кон­т­рол и засилени мерки.

 

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...