Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кристиан Вигенин, БСП: Пакетът от мерки ще облекчи хората и бизнеса

Кристиан Вигенин, БСП: Пакетът от мерки ще облекчи хората и бизнеса

Кристиан Вигенин, БСП: Пакетът от мерки ще облекчи хората и бизнеса

Към днешна дата нямаме нито едно основание да вдигнем ветото върху Северна Македония, категоричен е социалистът

Дебатът за Северна Македония е един от важ­ните дебати. Много зависи как се води, но това е една същес­т­вена тема за Бъл­гария. За съжаление се превърна в обект на политически злоупот­реби от всякакъв харак­тер. Апелирам към всички, които имат отношение към тази тема, да извадим нас­т­рани твърде емоционал­ния под­ход и опитите за трупане на политически дивиденти и да тър­сим въз­мож­ните решения.“ Това заяви заместник-председателят на Народ­ното съб­рание и заместник-председател на БСП Крис­тиан Вигенин в ефира на БНТ.

В предаването “Денят започва“ той обясни, че ситуацията, в която се намира страната ни, е особено неп­риятна. „Нашата задача, като дър­жава, е да пос­тиг­нем реализацията на целите, които сме си набелязали — правата на бъл­гарите в Северна Македония, общата ни история, езикът на омразата, отказът от претен­ции за македон­ско мал­цин­с­тво в Бъл­гария. Към днешна дата нямаме нито едно основание да вдиг­нем ветото върху РСМ, тъй като по всичко изб­роено дотук не беше пос­тиг­нат прог­рес“, категоричен е социалис­тът.

Трябва на база договора с РСМ да договорим кон­к­ретни стъпки, които да доуточ­няват въп­росите по двус­т­ран­ния договор и да дават времева рамка. Вторият елемент е европейс­кият, тоест да видим кое от нашите искания може да се превърне в общо искане на ЕС към РСМ. Третият е чисто национал­ният под­ход на Бъл­гария по отношение на Репуб­лика Северна Македония — към днешна дата имаме доста ограничено медийно и дип­ломатическо присъс­т­вие“, комен­тира социалис­тът, който смята, че всичко това няма как да бъде изпъл­нено за сед­мица, месец или година.

Крис­тиан Вигенин очаква при гласуването на антиин­ф­лацион­ните мерки в пленар­ната зала, те да останат такива, как­вито са. „Почти всички мерки са пред­видени да влязат в сила от 1 юли, освен въп­росът с пен­сиите, които ще влязат на две стъпки — от 1 юли и 1 октом­ври. Това е един сериозен пакет от мерки, имаше критики, че ще съз­даде нова инф­лация, но това не е така. Той е пред­виден да облекчи ситуацията за хората и биз­неса, които имат най-голямо нужда, тоест той е спасителен и смятам, че ще проработи“, посочи депутатът от левицата.

Вигенин смята, че решението за рус­кия газ трябва да бъде общоев­ропейско. „Не може да се прилагат раз­лични под­ходи към едни членки на Европейс­кия съюз“, категоричен е той. По думите щом някои страни имат въз­мож­ността да плащат в евро, но в същото време рус­ката страна да превалутира, което да не засяга цената на природ­ния газ, Бъл­гария също може да го прави.

Крис­тиан Вигенин обясни, че понякога се съз­дава усещането, че коалицията ще се раз­падне, но увери, че това няма да стане. „Работим доста ефек­тивно, в рам­ките на коалиционен фор­мат в Народ­ното съб­рание, събираме се всяка сед­мица, обсъж­даме важни въп­роси. И как­вото считаме, че не можем да решим на това рав­нище, се обръщаме към лидерите за допъл­нителни раз­говори и решения. Така че коалицията малко по малко се научи да работи“, обясни зам.-председателят на БСП.

Той отп­рави призив да не се съз­дава излишно нап­режение у хората, че едва ли не идват нови избори, защото това е пос­лед­ното, което ни трябва.

По думите на Вигенин БСП не се притес­нява от нови политически проекти. „Ние си вър­шим нашата работа, а когато дойде момен­тът, хората ще си кажат мнението“, зак­лючи социалис­тът.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...