Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МС назначи ново ръководство на Комисията за защита на потребителите

МС назначи ново ръководство на Комисията за защита на потребителите

Правител­с­т­вото прие решение, с което освобож­дава Димитър Мар­гаритов като пред­седател на Комисията за защита на пот­ребителите. Освободени са също членовете на Комисията – Кон­с­тан­тин Араба­джиев и Кон­с­тан­тин Рай­ков.

Със същото правител­с­т­вено решение е определен нов със­тав на Комисията за защита на пот­ребителите. Иван Френ­кев е новият пред­седател на Комисията, а за нейни членове са определени Велина Николова-Великова и Николай Мравов.

Иван Френ­кев е бакалавър по финан­сови и биз­нес икономики от Универ­ситета в Лон­дон, Обединеното крал­с­тво, и магис­тър по биз­нес админис­т­рация от Универ­ситета в Истан­бул, Тур­ция. Има опит в управ­лението на ком­пании, от 2019 г. е общин­ски съвет­ник в Общин­с­кия съвет в Смолян.

Велина Николова-Великова е магис­тър по право от СУ „Св. Климент Охрид­ски“. От ноем­ври 2002 г. до момента работи като адвокат в Софийска адвокат­ска колегия.

Николай Мравов е магис­тър по икономика от Икономичес­кия универ­ситет в гр. Варна. В периода 1994 г. – 2003 г. е два ман­дата общин­ски съвет­ник в Община Сливен, член е на Съвета на дирек­торите на „Път­нически превози – Сливен“ ЕАД, заемал е и други ръководни позиции в раз­лични тър­гов­ски дружес­тва.

Решението на Минис­тер­с­кия съвет е прието неп­рисъс­т­вено.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...