Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Пред­седателят на БСП — София и на групата на социалис­тите в Столич­ния общин­ски съвет Иван Таков под­к­репи благот­ворител­ната кам­пания “Мечта за дете“. Част от нея беше изложба на 12 фотог­рафии на бебета. Тя беше под­редена във фоайето пред залата, в която се проведе редов­ната сесия на СОС.

Пред­седателят на БСП — София избра една от фотокар­тините, откупи я и я подари на Бъл­гар­с­кото национално радио. Иван Таков я връчи официално на ресор­ния репор­тер на БНР за Столична община Евелина Стоянова.

“С колегите от групата на БСП от години под­к­репяме прог­рамата за под­помагане на двойки с реп­родук­тивни проб­леми да реализират меч­тата си за дете, комен­тира Иван Таков. — Това е една от най-хубавите кам­пании, които реализираме за граж­даните на София. Аз лично винаги под­к­репям подобни благот­ворителни инициативи и смятам, че е човешки дълг на всеки да помага на нуж­даещите се в рам­ките на въз­мож­нос­тите си“.

Инициативата има за цел да събере сред­с­тва, за да бъде издаден кален­дар “Моята мечта“ за 2023 година. В него ще бъдат съб­рани 12-те фотог­рафии, които бяха изложени в Столична община. Кален­дарът ще бъде продаван отново благот­ворително, а съб­раните сред­с­тва ще бъдат дарени на двойки с реп­родук­тивни проб­леми за ин витро процедури.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие