Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Иван Таков подкрепи кампанията “Мечта за дете“

Пред­седателят на БСП — София и на групата на социалис­тите в Столич­ния общин­ски съвет Иван Таков под­к­репи благот­ворител­ната кам­пания “Мечта за дете“. Част от нея беше изложба на 12 фотог­рафии на бебета. Тя беше под­редена във фоайето пред залата, в която се проведе редов­ната сесия на СОС.

Пред­седателят на БСП — София избра една от фотокар­тините, откупи я и я подари на Бъл­гар­с­кото национално радио. Иван Таков я връчи официално на ресор­ния репор­тер на БНР за Столична община Евелина Стоянова.

“С колегите от групата на БСП от години под­к­репяме прог­рамата за под­помагане на двойки с реп­родук­тивни проб­леми да реализират меч­тата си за дете, комен­тира Иван Таков. — Това е една от най-хубавите кам­пании, които реализираме за граж­даните на София. Аз лично винаги под­к­репям подобни благот­ворителни инициативи и смятам, че е човешки дълг на всеки да помага на нуж­даещите се в рам­ките на въз­мож­нос­тите си“.

Инициативата има за цел да събере сред­с­тва, за да бъде издаден кален­дар “Моята мечта“ за 2023 година. В него ще бъдат съб­рани 12-те фотог­рафии, които бяха изложени в Столична община. Кален­дарът ще бъде продаван отново благот­ворително, а съб­раните сред­с­тва ще бъдат дарени на двойки с реп­родук­тивни проб­леми за ин витро процедури.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...