Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с план от 4 точки за изход от политическата криза

БСП с план от 4 точки за изход от политическата криза

БСП с план от 4 точки за изход от политическата криза

Социалис­тите очак­ват покана за учас­тие в нов кабинет, искат актуализация, работа по Плана за въз­с­тановяване и под­готовка на Бюджет 2023, а след това — избори

Днев­ният ред на пленума ще включва отчет за свър­шената работа от минис­т­рите в оставка на БСП и даване на ман­дат за преговори за със­тавяне на правител­с­тво, съоб­щиха от пар­тията.

Очаква се позиция и за това какви да са стъп­ките след края на кабинета на Кирил Пет­ков. Това съобщи сай­тът „Епицен­тър”.

Очак­ваме покана за преговори, защото г-н Пет­ков изрази пуб­лично че с БСП работят добре, че сме разумни, можем да водим диалог, свър­шихме добра работа“, обяви по-рано лидерът на пар­тията Кор­нелия Нинова.

В БСП имаме план какво трябва да се нап­рави“, каза тя и посочи какви са стъп­ките по него:

Първо – този пар­ламент спешно да приеме актуализацията на бюджета, не можем сега да оставим хората. Да оставим пен­сионерите без увеличение на пен­сиите, земедел­ците без помощта, защото трябва да ни осигурят храната за есента, младите семейс­тва без помощите за деца, да се изземат свръх­печал­бите от енер­гий­ните дружес­тва и да се помогне на фир­мите. Част от парите от Плана са включени в бюджета като приходи, тоест ако има служебен кабинет, това не може да се случи“, обясни Нинова.

Втората задача — тези закони по Плана вър­вят със сериозни промени. „Как това ще се случи без пар­ламент и в политическа криза?“, попита икономичес­кия минис­тър. И даде пример с парите за напоителни сис­теми, които ще дой­дат по Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, но докато това стане, трябва да се нап­равят проекти, пред­п­роек­тно, проек­тно финан­сиране, отчуж­даване на терени.

Третата задача – под­готовка за проекти, а

чет­вър­тата е под­готовка на бюджет за 2023 година.

Пред­лагаме да се съберем и да раз­пишем тези 4 неща, да ги сложим в срокове, да нап­равим правител­с­тво в рам­ките на този пар­ламент с кон­к­ретни срокове за изпъл­нение на тези точки. Правим това, осигуряваме дър­жавата и след това да ходим на избори. Ние го пред­ложихме това на нашия Национален съвет, пред­ложихме го и пуб­лично. Ако пър­вата политическа сила ни покани на преговори, ще го пред­ложим отново“, обясни Кор­нелия Нинова.

 

Преди Съвета пред­с­тавители на левицата за пореден път отрекоха приз­нанието на Пет­ков пред „Гар­диън”, че Бъл­гария изнася оръжия за Украйна, минаващи през Полша.

Нова чер­вена линия– да се рес­тар­тират преговорите с „Газ­п­ром”?

Проф. Румен Гечев пот­върди позицията на БСП по отношение на “Газ­п­ром“, която е много ясна и допълни: „Ние не раз­г­леж­даме “Газ­п­ром“ и Русия като враг на Бъл­гария, трябва да раз­г­леж­даме и САЩ и Русия като кон­куренти. Нека се кон­курират и с Азер­байджан, нека се дос­тавя газ и от други източ­ници, ние сме против смяната на един монопол с друг“, обясни той. По думите му левицата под­к­репя да има дивер­сификация, но не раз­бира защо бъл­гарите трябва да плащат цената на геополитичес­ките игри на водещите сили в Европа и НАТО. Според социал­ния минис­тър Георги Гьоков, цитиран от БГНЕС, обаче раз­говорите с „Газ­п­ром” не са приоритет, но под­черта, че няма нищо лошо в това да се преговаря с всички дирек­тни дос­тав­чици на енер­гоносители за пос­тигане на по-ниски цени в Бъл­гария, включително и с „Газ­п­ром”.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...