Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ника на кабинета на премиера в оставка Кирил Пет­ков във Фейс­бук от 22 юни, съобщи „Днев­ник“.

В нея тя припомня, че като служебен минис­тър на икономиката Пет­ков “започва бит­ката за дър­жав­ната Банка за раз­витие (ББР), която под ръковод­с­т­вото на ГЕРБ раз­дава 2 млрд. лв. на 8 съм­нителни ком­пании с неясни биз­нес цели и при нев­нятно добри непазарни условия“. Борис­лавова допълва, че тези кредити така и не са вър­нати, а наказани няма.

“Прокуратурата се е “самосезирала“, само че не за прос­рочените кредити или увреж­дането на дър­жав­ния ресурс, а заради договор, сключен с кан­тората, под­помог­нала новото ръковод­с­тво (бел. ред. на ББР) в пър­вите дни на бит­ката. Жъл­тите медии на ГЕРБ и ДПС и те рев­нос­тно учас­т­ват в бит­ката от ден едно. През май 2021 си мис­лех, че най-голямата лъжа за мен може да бъде, че лично получавам зап­лата от ББР в раз­мер на 14 000 лв. на месец. 12 месеца по-късно осъз­навам, че просто ми е лип­с­вало въоб­ражение. Нищо, човек се учи, докато е жив, хеле ако си жена“, пише още тя.

Пред в. „Сега“ Борис­лавова уточ­нява, че не е раз­пит­вана по проверка или досъдебно произ­вод­с­тво по казуса и отказа друг комен­тар. От медията твър­дят, че от ръковод­с­т­вото на ББР е тър­сена инфор­мация за договора му с адвокат­с­кото дружес­тво “Джин­гов, Гугин­ски, Кючуков и Велич­ков“. Лена Борис­лавова беше част от това адвокат­ско дружес­тво преди да се включи в политиката.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...