Елена Гунчева няма да напуска НС, става независим депутат

Елена Гунчева няма да напуска НС, става независим депутат

Обрат в позицията на Елена Гун­чева. Тя се отказа от намерението си да напусне пар­ламента. Днес сут­ринта е подала две заяв­ления в деловод­с­т­вото на НС. С едното отменя предиш­ното си заяв­ление да напусне пар­ламента, а с второто дек­ларира, че напуска само групата на “Въз­раж­дане“ и остава депутат, неч­ленуващ в пар­ламен­тарна група.

Решението си Гун­чева обяви във “Фейс­бук“ в нощта на 23 срещу 24-ти юни. “Напус­кам “Въз­раж­дане“, въп­реки че още вяр­вам на идеите. Но вече не вяр­вам на лидера“, написа тогава тя.

Гун­чева беше един­с­т­веният отсъс­т­ващ от залата депутат, когато се гласуваше вотът на недоверие към кабинета.