Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: БСП не променя позицията си, ще преговаряме, само ако ПП предложи друг премиер

Нинова: БСП не променя позицията си, ще преговаряме, само ако ПП предложи друг премиер

Нинова: БСП не променя позицията си, ще преговаряме, само ако ПП предложи друг премиер

Няма убедителни доказателства за шпионаж при изгонените дипломати, смята вицепремиерът и лидер на БСП

Гос­подин Пет­ков запозна пар­ламен­тар­ната ни група с целия процес на вземане на решението за изгон­ването на рус­ките дип­ломати – кога е започ­нало, в какви фор­мати, кои са учас­т­вали и кои са инфор­мирани. Това не променя позицията ни от вчера. Ще се вър­нем на масата за преговори, когато „Продъл­жаваме промяната“ пред­ложи други кан­дидат за премиер.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред медии в кулоарите на пар­ламента.

Казахме, че решението е взето еднолично, защото колек­тив­ният орган Минис­тер­ски съвет не е вземал такова решение. Както, нап­ример, вчера се гласува в Минис­тер­ски съвет решението на Народ­ното съб­рание за Македония и ние гласувахме „против“. Затова казахме, че е взето по този начин и че сме научили от медиите, което е факт“, обясни Нинова.

Това решение, за изгон­ването на 70 руски дип­ломати, е неразумно, без­п­рецеден­тно! Досега в света само САЩ са изгонили 58 чужди дип­ломати. Това е на ръба на скъс­ване на дип­ломатически отношения.

На зак­ритото заседание на пар­ламента не са дадени убедителни док­зател­с­тва за изгон­ването на рус­ките дип­ломати.

Никой не дава убедителни доказател­с­тва за шпионаж. Този док­лад на ДАНС не сме го виж­дали преди да чуем, че премиерът е взел такова решение. 

Това заяви лидерът на БСП и минис­тър на икономиката Кор­нелия Нинова пред Нова ТВ.

“Факт е, че Бъл­гария е суверенна дър­жава и никой вън­шна сила не може да й определя политиката. Докол­кото знам, аз не съм била на изс­луш­ването в пар­ламента в сряда (29 юни), не са дадени убедителни доказател­с­тва, че има факти за шпионаж“, каза тя.

Нинова беше категорична, че това решение ще нав­реди на национал­ния ни интерес — на икономиката, на туризма, на цени на газ, на пет­рол.

По думите й трябва да се тър­сят дип­ломатическо решение на вой­ната в Украйна.

“Никой не дава убедителни доказател­с­тва за шпионаж. Този док­лад на ДАНС не сме го виж­дали преди да чуем, че премиерът е взел такова решение. Категорично г-жа Надежда Нейн­ски каза невярна инфор­мация. Нашата позиция вчера беше, че решението е взето еднолично.

Кор­нелия Нинова заяви още, че на оперативно заседание на Минис­тер­ски съвет не се взимат решение, а се дава инфор­мация.

“На едно от оператив­ните заседание минис­тър Ген­чов­ска даде инфор­мация колко са рус­ките дип­ломати тук, колко са нашите там. И спомена за изгон­ване на голям брой дип­ломати от Русия. Минис­т­рите на БСП и аз кон­к­ретно казахме, че е неп­рием­ливо да се гонят тол­кова дип­ломати, но брой­ката 70 човека не беше казана“, заяви тя.

И добави, че минис­търът на вън­ш­ните работи Ген­чов­ска не е дала кон­к­ретика за това кой какво е правил.

Попитана, може ли да се раз­сек­ретят тези док­лади, Нинова отговори, че само шефът на ДАНС може да го нап­рави, както и президен­тът.

ИТН: С две писма до Вън­шно Лена Борис­лавова е наредила гоненето на дип­ломатите

Има две писма, изп­ратени до Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи от Лена Борис­лавова с методически указания как да бъдат изгонени дип­ломатите.

Това обяви по NOVA NEWS Тошко Йор­данов от ИТН от кулоарите на пар­ламента.

Не е вярно, че решението за изгон­ването на руски дип­ломати не е на Кирил Пет­ков, каза още той и обясни: „Решението е на Кирил Пет­ков, а МВнР е изпъл­нител. МВнР се е зас­т­раховало правилно като е поис­кало от МС методически указания. Има две писма, изп­ратени от Лена Боирис­лавова с методически указания за изгон­ването на тези хора.

Пис­мата са с гриф сек­ретно, ама ги има. И двете са от Лена Борис­лавова. Така че Вън­шно е изпъл­нител. И Кирил да прес­тане да се крие зад някой друг”

Какъв знак е посещението на премиера Кирил Пет­ков в стаята на БСП в Народ­ното съб­рание? “Опитва се да си осигури кворум с кон­к­ретни оферти към вече бив­шите си коалиционни пар­т­ньори от БСП. До вчера му тряб­ваха 6 човека, вече му тряб­ват над 30, заради пос­тъп­ките и греш­ките, които той сам допусна. Снощи беше пос­лед­ната вечер на Кирил Пет­ков като министър-председател в пар­ламента и ако въобще му е останал някакъв разум — това трябва да му бъде и пос­лед­ната вечер в политиката.

Ако наг­лостта на Кирил Пет­ков продължи и се яви да получи ман­дат утре, той сам ще убие въз­мож­ността за как­вито и да е раз­говори. Раз­читаме на разума на народ­ните пред­с­тавители да го убедят ман­дата да го получи друг човек“, заяви депутатът от “Има такъв народ“ Станис­лав Балабанов пред Bulgaria ON AIR.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие